Tổ chức học ghép, học lại trong HK1 năm học 2019 - 2020 các lớp CNQT khóa 16

Khoa ĐTQT thông báo về kế hoạch tổ chức học ghép, học lại cho sinh viên hệ Cử nhân đào tạo quốc tế các khóa CN14, CN15 và khóa cũ trong học kỳ năm học 2019 - 2020 như sau

 

Ngày 05/09/2019: Khoa ĐTQT thông báo kế hoạch tổ chức học ghép, học lại, đơn đăng ký danh sách các lớp học phần tổ chức (Download tại đây) học ghép trong HK1 năm học 2019 - 2020thời khóa biểu HK1 năm học 2019 - 2020 của các lớp CNQT khóa 16 (Download  tại đây

 

Từ ngày 06/09 đến ngày 11/09/2019: sinh viên nộp đơn đăng ký học ghép, học lại và học phí (922.285đ/tín chỉ - tương đương 35EUR/tín chỉtại phòng T102 (gặp cô Hiền) 

 

Lưu ý: 

- Sinh viên tự đối chiếu thời khóa biểu CNQT khóa 16 để đăng ký các lớp học phần phù hợp.

Khoa ĐTQT chỉ tiếp nhận đơn đăng ký, học phí  tổ chức học lại cho các sinh viên nộp theo đúng thời gian quy định

+ Từ ngày 11/9 đến ngày 13/9/2019, Khoa ĐTQT phê duyệt danh sách sinh viên đăng ký học ghép, học lại và thông báo thời khóa biểu của các lớp học phần học ghép, học lại được tổ chức cho đối tượng sinh viên đã đăng ký.

+ Từ ngày 16/09/2019sinh viên trong danh sách học ghép, học lại đã được phê duyệt đi học theo thời khóa biểu.

+ Mọi thắc mắc trong quá trình triển khai, sinh viên gặp cô Hiền (điện thoại 0912321262) trong giờ hành chính để được giải đáp

 

 

Trân trọng thông báo!