Kế hoạch thi chuyển giai đoạn lên năm thứ 3 lớp Cử nhân Quốc tế khoá 15

Theo kế hoạch tổ chức hàng năm kỳ thi phỏng vấn chuyển giai đoạn lên năm thứ 3, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi này, khoa Đào tạo quốc tế đề nghị sinh viên các lớp Cử nhân quốc tế khóa 15 thực hiện tốt quy định về học tập, thi cử; chủ động đăng ký học lại đối với các học phần còn nợ trong chương trình đào tạo 2 năm đầu;tích cực ôn luyện, đăng ký thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam và nộp bản sao công chứng cho GVCN muộn nhất ngày 15/5/2020, cụ thể như sau:

✓ Đối với các chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh: TOEIC 600 trở lên do tổ chức IIG cấp; IELTS 5.5 trở lên do Hội đồng Anh hoặc IDP cấp; B2 do Tổ chức Cambridge cấp; hoặc chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do các cơ sở giáo dục - đào tạo Việt Nam đã được Bộ Giáo dục cấp phép.
✓ Đối với các chương trình đào tạo bằng Tiếng Pháp:  TCF 400 trở lên, DELF B2 trở lên do Campus France cấp.

Kế hoạch thi phỏng vấn chuyển giai đoạn (dự kiến) như sau:

Lớp

Ngành, chuyên ngành gốc,

trường đại học cấp bằng

Thời gian phỏng vấn

(Dự kiến)

CN15-DLF và CN15-DLA

Quản trị du lịch và dịch vụ giải trí, chuyên ngành Phát triển du lịch sáng tạo và bền vững - ĐH Toulon

Tháng 6/2020

CN15-DAA và 

CN15-NSA

Quản trị tổ chức, chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực và Quản trị dự án - ĐH Toulon

Cuối tháng 5/2020

CN15-TNA

Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài chính, chuyên ngành quan hệ khách hàng - ĐH Toulon

Cuối tháng 5/2020

CN15-NTA

Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài chính: Quan hệ khách hàng, chuyên ngành Thương mại sản phẩm ngân hàng và dịch vụ tài chính - ĐH Rouen Normandie

Tháng 6/2020

CN15-MAR

Thương mại sản phẩm và dịch vụ, chuyên ngành Bán hàng - ĐH Jean Moulin Lyon 3

Tháng 6/2020

CN15-MPP

Thương mại và phân phối, chuyên ngành Quản trị marketing và phân phối - ĐH Rouen Normandie

Tháng 7/2020

CN15-STA

Khởi nghiệp, chuyên ngành Thành lập doanh nghiệp- ĐH Toulon

Tháng 6/2020

Trường hợp sinh viên có nhu cầu nộp hồ sơ công nhận văn bằng sau khi tốt nghiệp từ phía Trung tâm Công nhận văn bằng, Cục Quản lý Chất lượng- Bộ Giáo dục & Đào tạo, sinh viên cần tuân thủ và đáp ứng các quy định hiện hành. Nếu không đáp ứng yêu cầu, sinh viên sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.