Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Viện Hợp tác quốc tế trong quá trình thi học kỳ bằng hình thức online học kỳ 2 năm học 2020-2021.

1.Thời gian thi của mỗi học phần là 24 giờ tính từ thời điểm cán bộ coi thi (CBCT) bắt đầu phát đề thi (bao gồm cả thời gian làm bài thi và nộp bài thi).

2. Người học truy cập vào hệ thống học liệu trực tuyến của Thư viện Trường tại:

+ Địa chỉ: http://119.15.169.64:5552/.../wpid-wpid-collection-type...

+ Tên đăng nhập và mật khẩu là: Mã sinh viên viết in hoa

3. Đề thi học phần được thiết kế căn cứ vào Ngân hàng câu hỏi ôn tập được công bố theo địa chỉ ở trên và bám sát các nội dung giảng dạy của học phần.

4. Các câu hỏi trong đề thi yêu cầu người học cả về kiến thức cơ bản và nâng cao, từ mức độ thông hiểu đến vận dụng để đảm bảo đánh giá được chất lượng và mức độ phân loại người học.

Lịch thi online lớp CNQT khóa 16 (lần 1)-Học kỳ 2 năm học năm 2020-2021 - Download tại đây

Lịch thi online lớp CNQT khóa 17 (lần 1)-Học kỳ 2 năm học năm 2020-2021 - Download tại đây

Lịch thi online CN17-Krems (lần 1)-Học kỳ 2 năm học 2020-2021 - Download tại đây

Lịch thi online CN17-Krems (lần 2)-Học kỳ 2 năm học 2020-2021 - Download tại đây

Lịch thi online CN17-Krems (lần 3)-Học kỳ 2 năm học 2020-2021 - Download tại đây

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội