Ban Quản lý đào tạo, tuyển sinh và truyền thông - Viện Hợp tác quốc tế thông báo về kế hoạch tổ chức học lại, học ghép trong học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 cho sinh viên các lớp cử nhân liên kết quốc tế như sau:

Danh mục các lớp học phần có thể học ghép:

1. Phương pháp nghiên cứu khoa học
2. Tiếng Pháp 4
3. Tiếng Anh 4
4. Tiếng Pháp giao tiếp (ngoại ngữ 2)
5. Tiếng Anh 2
6. Tiếng Pháp 2
7. Nhập môn tài chính tiền tệ
8. Luật kinh tế 1
9. Quản trị nhóm làm việc
10. Tâm lý quản trị kinh doanh
11. Quản trị nhân lực căn bản (Tiếng Anh)
12. Quản trị nhân lực căn bản (Tiếng Pháp)
13. Quản trị chiến lược (Tiếng Anh)
14. Quản trị chiến lược (đối tương: lớp tiếng Pháp)
15. Quản trị học
16. Quản trị Marketing 1
17. Pháp luật đại cương
18. Lý thuyết xác suất và thống kê toán
19. Marketing căn bản
20. Kinh tế vi mô 1
21. Nguyên lý kế toán
22. Tin học quản lý

- Thời gian đăng ký: từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/12/2020. Sinh viên nộp đơn đăng ký học ghép (Mẫu đơn Download tại đây) và học phí (1.005.235 đ/tín chỉ - tương đương 35EUR/tín chỉ) tại Ban quản lý đào tạo, TS & TT - Phòng T102. 

- Sinh viên xem thời khóa biểu các lớp học phần (Download tại đây) để đăng ký lịch học phù hợp.

- Ngày 30/12/2020: Sinh viên xem danh sách các môn học được phê duyệt học ghép trong tài khoản cá nhân.                                                                 

     

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội