CUỘC THI “KHỞI NGHIỆP CÙNG SINH VIÊN TMU NĂM 2024” (TMU’S_START UP 2024)

Cuộc thi “Khởi nghiệp cùng sinh viên TMU năm 2024” (TMU’S START UP 2024) được tổ chức nhằm mục đích góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong Trường Đại học Thương mại; Nâng cao tinh thần khởi nghiệp và trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Thương mại, khuyến khích sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, giải pháp, các dự án khởi nghiệp tạo giá trị cho bản thân, gia đình và cộng đồng góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội; Thu hút nguồn vốn đầu tư hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp; khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường, tiến tới xây dựng quỹ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong toàn trường. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thương mại hoá hình thành các dự án khởi nghiệp; Góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Trường.

1. Yêu cầu

- Triển khai rộng rãi đến đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Nhà trường.

- Nội dung các bài dự thi đảm bảo tính sáng tạo, kết nối đa lĩnh vực, phục vụ cuộc sống, có tính khả thi, định hướng khởi nghiệp và tuân thủ các quy định của pháp luật; Sản phẩm của bài dự thi chưa được nhận bất kỳ giải thưởng nào tính đến thời điểm dự thi.

- Tiêu chí đánh giá và lựa chọn ý tưởng tuân thủ theo các hướng dẫn, quy định về thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp cùng sinh viên TMU năm 2024” của Trường Đại học Thương mại.

2. Đối tượng và điều kiện tham gia cuộc thi

2.1. Đối tượng

Sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Thương mại. Sinh viên đăng ký dự thi theo đội, mỗi đội tối đa không quá 05 sinh viên. Đội thi đăng ký giảng viên hướng dẫn (nếu có) hoặc Khoa/Viện quản lý sinh viên phân công giảng viên cố vấn cho đội thi. Sinh viên giữa các Khoa/Viện có thể liên kết tạo thành đội thi (đội thi được tính cho Khoa/ Viện có sinh viên làm trưởng nhóm dự án). Mỗi sinh viên tham gia tối đa 02 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp; mỗi giảng viên hướng dẫn chính 01 ý tưởng và hướng dẫn phụ tối đa 01 ý tưởng khác.

2.2. Điều kiện tham gia cuộc thi

- Sản phẩm là các ý tưởng/dự án khởi nghiệp. Ý tưởng/dự án đã đạt giải trong các cuộc thi khởi nghiệp (ngang hoặc hơn cấp) không được tham dự.

- Ý tưởng/dự án không sao chép của người khác, không vi phạm các luật định về sở hữu trí tuệ, phải do chính sinh viên/nhóm sinh viên xây dựng (nếu có vấn đề gì xảy ra liên quan tranh chấp bản quyền, Ban tổ chức sẽ hủy kết quả thi).

- Hồ sơ đăng ký không hoàn thiện đầy đủ theo thuyết minh, Ban tổ chức có quyền loại trước khi chấm sơ loại.

- Mỗi đội thi qua từng vòng thi có thể thay thế thành viên (không quá 1 thành viên cho 1 vòng thi và phải có sự đồng thuận của tất cả thành viên).

3. ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Đơn vị đồng hành là Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HaNoi BA).

4. Tọa đàm “Chuyện khởi nghiệp” và Phát động cuộc thi “KHỞI NGHIỆP CÙNG SINH VIÊN TMU NĂM 2024” (TMU’S_START UP 2024)

a. Thời gian: 08h00 Thứ sáu ngày 29/3/2024

b. Địa điểm: Hội trường H1

c. Diễn giả: CEO đến từ Hiệp hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HaNoi BA)

5. Tổ chức cuộc thi

Vòng 1: Sáng tạo ý tưởng khởi nghiệp (Thời gian: Từ ngày 18/3/2024 - 29/4/2024).

Các đội thi sáng tạo ý tưởng khởi nghiệp được trình bày theo mẫu do BTC quy định và nộp đề xuất ý tưởng trước 16h00 ngày 19/4/2024.

Địa điểm nhận hồ sơ:

- Bản cứng về Phòng Công tác Sinh viên - P.127 nhà T (cô Trang)

- Bản mềm bộ hồ sơ online qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các đội thi tham gia phỏng vấn đánh giá ý tưởng khởi nghiệp trong Hội nghị và triển lãm nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Thương mại

- Tham dự khai mạc chương trình: 08h00 ngày 24/4/2024 tại H1

- Tham gia phỏng vấn đánh giá ý tưởng khởi nghiệp bởi các chuyên gia: từ 08h30 ngày 24/4/2024 tại H3 (danh sách các đội thi được công bố ngày 22/4/2024)

Hội đồng đánh giá lựa chọn ý tưởng khởi nghiệp

- Hình thức đánh giá ý tưởng: Kết hợp giữa đánh giá tính độc đáo, khả thi của ý tưởng với trả lời câu hỏi phỏng vấn.

- Lựa chọn khoảng 20 - 25 ý tưởng khởi nghiệp vào vòng tiếp theo và công bố kết quả chậm nhất vào ngày 29/4/2024.

Vòng 2: “Phát triển ý tưởng khởi nghiệp” (Thời gian: Từ ngày 02/5/2024 - 09/8/2024)

BTC tổ chức khoá đào tạo “Phát triển ý tưởng khởi nghiệp”

- Trang bị kiến thức, kỹ năng nền tảng về phát triển ý tưởng khởi nghiệp và viết dự án cho sinh viên (gồm kỹ năng xây dựng nội dung dự án tổng quát và các kỹ năng chuyên sâu như kỹ năng khảo sát đánh giá thị trường, kỹ năng xây dựng phương án tài chính, kỹ năng phát triển thương hiệu…).

- Thời gian: Tháng 5/2024

- Giảng dạy: Giảng viên và các chuyên gia khởi nghiệp thực tế.

Các đội thi phát triển ý tưởng và viết dự án khởi nghiệp dưới sự hướng dẫn của các cố vấn giảng viên.

Các đội thi hoàn thành và nộp dự án khởi nghiệp:

- Hồ sơ dự thi gồm:

(1) Phiếu đăng ký dự thi của đội thi

(2) Bản thuyết minh, mô tả chi tiết ý tưởng/ dự án

- Thời gian gửi hồ sơ dự án: Trước 16h00 ngày 09/8/2024

- Địa điểm nhận hồ sơ:

Bản cứng sản phẩm gửi về Phòng Công tác Sinh viên - P.127 nhà T (cô Trang)

Bản mềm hồ sơ online nộp qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vòng 3: “Đối mặt với nhà đầu tư”

Thời gian: từ ngày 12/8/2024 - 23/8/2024

Các đội thi tham gia vòng 3 theo nhóm:

- Các đội thi được chia thành nhóm (mỗi nhóm 4 - 5 đội thi) theo lĩnh vực của dự án;

- Các đội thi trong một nhóm sẽ cùng tham gia thi theo hình thức đối đầu.

Mỗi đội thi giới thiệu tóm tắt nội dung dự án trong thời gian 5 - 6 phút;

Mỗi đội thi trả lời câu hỏi phản biện của các nhà đầu tư, các chuyên gia trong thời gian từ 3 - 4 phút gồm cả hỏi và trả lời;

Mỗi đội thi trả lời câu hỏi đối diện của một đội thi khác thuộc nhóm trong thời gian từ 2 - 3 phút gồm cả hỏi và trả lời (đội phản biện được xác định theo hình thức bốc thăm).

Đánh giá

Các đội thi sẽ được đánh giá bởi Hội đồng là các nhà đầu tư đang tìm kiếm dự án khởi nghiệp khả thi và giảng viên có kinh nghiệm. Vòng “Đối mặt với nhà đầu tư” qua phản biện, đối diện sẽ lựa chọn 08 dự án vào vòng chung kết cuộc thi.

Hình thức đánh giá ý tưởng/dự án: Kết hợp đánh giá của Hội đồng đối với: Bản thuyết minh, mô tả chi tiết dự án; Trả lời câu hỏi đối mặt của Hội đồng đánh giá; Điểm đặt và trả lời câu hỏi đối mặt với đội bạn.

Vòng 4: Chung kết “KHỞI NGHIỆP CÙNG SINH VIÊN TMU NĂM 2024”

Ở vòng chung kết, mỗi đội thi sẽ được hỗ trợ đồng hành bởi 1 CEO đến từ các doanh nghiệp thuộc HaNoi BA theo lĩnh vực dự án và một giảng viên.

a. Thời gian: Từ 04/9/2024 - 10/2024 (Dự kiến đêm chung kết vào ngày 23/10/2024)

b. Thành phần dự thi: 08 đội thi có dự án tham dự vòng Chung kết

c. Địa điểm: Hội trường H1

d. Thể thức vòng chung kết: Kết hợp bình chọn trực tuyến và trực tiếp tại sân khấu

- Bình chọn trực tuyến:

+ Mỗi đội thi thiết kế 01 video giới thiệu về đội thi và nội dung lõi của dự án nộp về BTC qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất 16h00 ngày 16/10/2024.

+ Tổ chức bình chọn trực tuyến để lựa chọn video được yêu thích nhất.

+ Kết quả bình chọn Poster cho các dự án: Qua page Đoàn Thanh niên (https://www.facebook.com/DoanTNCSHoChiMinhDaiHocThuongMai?mibextid=LQQJ4d) là 05 ngày kể từ 12h00 ngày 17/10/2023 đến 12h00 ngày 22/10/2023.

- Thi trực tiếp tại sân khấu H1:

+ Phần 1: Giới thiệu đội thi, nội dung chính của dự án và sản phẩm mẫu của dự án (tối đa 10 phút): Các đội thi lựa chọn hình thức thể hiện sáng tạo như: slide, tiểu phẩm, mô hình...

+ Phần 2: Điểm bình chọn dự án được xác định dựa trên số lượt bình chọn dự án đạt giải cao nhất của khán giả được thực hiện trực tiếp trong thời gian 10 phút sau khi các đội thi kết thúc phần thi 1.

+ Phần 3: Phản biện của Ban giám khảo đối với từng dự án (tối đa 05 phút) bao gồm hỏi và trả lời phản biện

Vòng 5:

- Lựa chọn đội thi, hoàn thiện sản phẩm tham dự các cuộc thi cấp Bộ và tương đương;

- Lựa chọn dự án được bảo trợ triển khai và sinh viên được tuyển dụng bởi các doanh nhân do HaNoi BA giới thiệu.