Đại hội đại biểu cấp Liên chi và Chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2022– 2024

Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương mại lần thứ XXX nhiệm kỳ 2022 – 2024, ngày 02/04/2022 tại Trường Đại học Thương mại, các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc sẽ tổ chức Đại hội đại biểu cấp Liên chi và Chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2022– 2024.

Đại hội Đại biểu cấp Liên chi đoàn được tổ chức với mục đích tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội cấp Liên chi nhiệm kỳ 2019 -2022, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2022-2024, đồng thời kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể ban thường vụ, ban chấp hành đoàn cấp liên chp và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết do đại hội đề ra.

THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CẤP LIÊN CHI ĐOÀNVIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ LẦN THỨ XXX NHIỆM KỲ 2022-2024

1. Thời gian: 13h00 Thứ Bảy, ngày 02/04/2022

2. Địa điểm: Phòng 203 toà nhà V

3. Yêu cầu khi tham gia:

- Trang phục: mặc áo trắng

- Nghiêm túc, đúng giờ, không vắng mặt

4. Nội dung chính của Đại hội đại biểu cấp Liên chi đoàn bao gồm:

- Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ tới.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn Trường Đại học Thương mại lần thứ XXX và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn (nếu có).

- Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

- Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đoàn cấp trên.