Khởi nguồn

Viện Đào tạo quốc tế, tiền thân là trung tâm đào tạo quốc tế rồi khoa Đào tao quốc tế và Viện Hợp tác quốc tế, là đơn vị trực thuộc trường Đại học Thương mại được thành lập từ năm 2006.

Số lượng và quy mô các chương trình liên kết đào tạo quốc tế đang được triển khai tại Viện Đào tạo quốc tế không ngừng được mở rộng ở cả bậc đại học và sau đại học, đặc biệt là các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bằng tiếng Anh. Các đối tác liên kết của trường Đại học Thương mại đều là các trường đại học có uy tín của Cộng hòa Pháp, Áo, Anh, Canada, Trung Quốc, Đài Loan, ... Đây cũng đều là các chương trình đào tạo tiên tiến, hiện đại cho phép bổ sung nhân lực có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp, có khả năng giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ cho các doanh nghiệp Việt Nam góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Quy mô tuyển sinh và đào tạo của Viện Đào tạo quốc tế không ngừng được mở rộng. Đến nay Viện đã đào tạo được gần 3000 cử nhân quốc tế, hơn 600 thạc sỹ quốc tế theo các chương trình liên kết đào tạo và gần 400 sinh viên Trung Quốc theo hình thức 2+2

khoi-nguon-vhtqt