Đại học Jean Moulin Lyon 3

Jean Moulin Lyon 3 1

Vị trí trung tâm của trường Đại học Jean Moulin Lyon 3

Với hơn 5.000 sinh viên quốc tế vào học mỗi năm, với nhiều mối quan hệ đối tác trên toàn thế giới và các dự án hợp tác khoa học với các trường đại học nước ngoài, Đại học Jean Moulin Lyon 3 mong muốn quốc tế hóa bằng cách thúc đẩy sự chuyển giao khoa học, đào tạo của sinh viên và giảng viên. 

Jean Moulin Lyon 3 2

Campus trường Đại học Jean Moulin Lyon 3

Jean Moulin Lyon 3 3

Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3 về đêm 

Trường cung cấp các khóa đào tạo chuyên nghiệp về Luật, Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế, Francophonie, Quản lý, Quản lý, Kế toán, Triết học, Ngôn ngữ, Thư, Lịch sử, Địa lý và Kế hoạch, Thông tin và Truyền thông trong các đơn vị chủ yếu: 

- Khoa Luật 

- Khoa ngôn ngữ 

- Khoa Văn hóa và Văn minh 

- Khoa Triết học 

- Viện quản lý doanh nghiệp IAE - Lyon 

- Viện Đại học công nghệ IUT- Lyon

Jean Moulin Lyon 3 4

Hoạt động sinh viên trường Đại học Jean Moulin Lyon 3

Jean Moulin Lyon 3 5

Hoạt động sinh viên trường Đại học Jean Moulin Lyon 3

 

Trong đó, trường Đại học Thương mại liên kết với trường Đại học Jean Moulin Lyon 3 với 2 chương trình chính là Cử nhân Thương mại và sản phẩm dịch vụ (Marketing và bán hàng) và Thạc sĩ Tài chính. Cả 2 chương trình này thuộc sự quản lý trực tiếp của Viện quản lý doanh nghiệp IAE – Lyon

Jean Moulin Lyon 3 6

Ban giám hiệu trường Đại học Thương mại tiếp Hiệu trưởng trường J.M.Lyon 3

Viện quản lý doanh nghiệp IAE Lyon - Đại học Jean Moulin Lyon 3, là một trong những trung tâm đại học đầu tiên của Pháp về đào tạo và quản lý nghiên cứu và quản lý.  Được thành lập vào năm 1956, IAE Lyon là thành viên của mạng lưới quốc gia IAE PHÁP, mạng lưới hàng đầu của Pháp về đào tạo và nghiên cứu về quản lý. IAE Lyon có giá trị quan trọng trong giáo dục cộng hòa Pháp nói chung và của trường Jean Moulin Lyon 3 nói riêng vì theo đánh giá của cộng đồng sinh viên và giới học thuật học thuật, IAE Lyon là đơn vị quốc tế hóa và chuyên nghiệp nhất. 

Jean Moulin Lyon 3 7 

Thư viện trường Đại học Jean Moulin Lyon 3

Jean Moulin Lyon 3 8

Lớp học của Viện quản lý doanh nghiệp IAE – Lyon

Jean Moulin Lyon 3 9

Lớp học của Viện quản lý doanh nghiệp IAE – Lyon

Viện quản lý doanh nghiệp IAE Lyon - Đại học Jean Moulin Lyon 3 hiện có:

7.800 sinh viên trong đào tạo ban đầu, đào tạo và xen kẽ và giáo dục thường xuyên

165 giáo viên thường trực

95 giáo sư thỉnh giảng quốc tế

700 diễn giả chuyên nghiệp

80 nghiên cứu sinh

159 thỏa thuận hợp tác với các trường đại học đối tác ở 54 quốc gia

2.300 sinh viên quốc tế, 90 quốc tịch

2.000 đối tác kinh tế xã hội

Một mạng lưới gần 55.000 sinh viên tốt nghiệp

Jean Moulin Lyon 3 9

Jean Moulin Lyon 3 10