Cấu trúc tổ chức

12A141AE-9A11-4516-AFB4-9E1AC07317AB

- Văn phòng làm việc:

* Tổ Hành chính – Văn phòng: phòng 108 nhà T

* Ban Quản lý đào tạo : phòng 102, 104 nhà T

* Ban Truyền thông và Tuyển sinh: phòng 109 nhà T

* Bộ môn tiếng Pháp: phòng 504 nhà F

* Bộ môn tiếng Trung: phòng 503 nhà F

- Hotline Viện Đào tạo quốc tế: 024.37687739/0973941089

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Facebook: Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Thương mại