Giới thiệu Cử nhân Quản trị doanh nghiệp phân phối trong mạng lưới Logistics liên kết với trường ĐH Paris II

Giới thiệu chung
Chương trình cử nhân quốc tế “ Quản trị doanh nghiệp phân phối trong mạng lưới logistics” được phát triển nhằm cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cập nhật và kỹ năng chuyên nghiệp về khởi sự kinh doanh và quản trị điều hành trong các tổ chức cho các nhà quản trị trong tương lai. Chương trình mang đến kiến thức sâu rộng thuộc nhiều lĩnh vực chủ chốt như quản trị doanh nghiệp, phát triển chiến lược, nhân sự, marketing,... được điều chỉnh, thiết kế để phù hợp với những đặc thù riêng của các doanh nghiệp phân phối, logistics, một trong những ngành có tốc độ phát triển mạnh mẽ nhất giai đoạn hiện nay.

Chương trình được thực hiện bởi đội ngũ giảng viên hàng đầu của trường Đại học Thương mại và giảng viên nước ngoài của trường Đại học Paris 2, kết thúc chương trình sinh viên được nhận bằng Cử nhân do trường Đại học Paris 2, Cộng hòa Pháp cấp.
Đối tác
Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Paris II Pantheon-Assas bắt đầu triển khai những trao đổi hợp tác đầu tiên vào tháng 4 năm 2019. Nhận thấy Trường Đại học Paris 2 Pantheon-Assas là một trường đại học uy tín (theo báo cáo Viện nghiên cứu Quacquarelli Symonds của Anh năm 2018, đây là 1 trong 18 trường ĐH danh giá nhất nước Pháp và xếp thứ 340 trên thế giới), tháng 12 năm 2019, hai trường đã ký kết hiệp định triển khai dự án đào tạo Cử nhân quốc tế ngành Quản trị tổ chức, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp phân phối trong mạng lưới logistics.

cn33

Đây là chương trình liên kết nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao theo khung chương trình đào tạo của trường Đại học Paris II Pantheon-Assas đã được Bộ Giáo dục đại học, Nghiên cứu và Đổi mới của Cộng hòa Pháp cấp phép.
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đạt đủ các điều kiện sau:
- Tốt nghiệp THPT
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định tuyển sinh của Trường Đại học Thương mại: 18 điểm/3 môn thi tốt nghiệp (Trong đó điểm tiếng Anh>=5)
Phương thức xét tuyển: Ưu tiên thí sinh đăng ký trước được xét tuyển trước cho đến đủ chỉ tiêu.
Thời gian đào tạo: 3 năm. Trong đó, năm thứ nhất và năm thứ hai, sinh viên sẽ được đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm được lựa chọn của Trường Đại học Thương mại giảng dạy và song song học tiếng Anh từ kiến thức cơ bản. Năm thứ 3, sinh viên sẽ được các giảng viên của trường đối tác nước ngoài sang Trường Đại học Thương mại giảng dạy và cán bộ thực tế hướng dẫn tại doanh nghiệp thực tập.
Học phí: 8.500 Euro/ khoá (3 năm) tương đương khoảng 7,4 triệu đồng/tháng.

 cn34

Chương trình học
2 năm đầu:
Sinh viên học chương trình đào tạo quốc tế bậc đại học tại Đại học Thương mại.

Chương trình chung năm thứ 1 và thứ 2 dành cho đào tạo liên kết tại Đại học Thương mại

STT.

 

Số tín chỉ Việt Nam

1

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

1.1.

Các học phần bắt buộc

37

1

Pháp luật đại cương

2

2

Toán cao cấp 1

2

3

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

4

Tin học đại cương

3

5

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

6

Tiếng Anh 1

11

7

Tiếng Anh 2

11

8

Ngoại ngữ 2 giao tiếp

3

1.2.

Các học phần tự chọn

2

 

Chọn 2 TC trong các HP sau:

 

1

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

2

Xã hội học đại cương

2

2

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 

2.1.

Kiến thức cơ sở ngành

 

2.1.1.

Các học phần bắt buộc

57

1

Kinh tế vi mô 1

3

2

Kinh tế vĩ mô 1

3

3

Quản trị học

3

4

Marketing căn bản

3

5

Nguyên lý kế toán

3

6

Nhập môn Tài chính tiền tệ

3

7

Luật kinh tế 1

3

8

Quản trị tài chính

3

9

Quản trị marketing 1

3

10

Quản trị nhân lực căn bản *

3

11

Quản trị chiến lược *

3

12

Quản trị nhóm làm việc

2

13

Tiếng Anh 3

11

14

Tiếng Anh 4

11

2.1.2.

Các học phần tự chọn

5

 

Chọn 5 TC trong các HP sau:

 

1

Thương mại điện tử căn bản

3

2

Kế toán ngân hàng

3

3

Tâm lý quản trị kinh doanh

2

4

Kinh tế doanh nghiệp

2

 

Tổng

101

Số tín chỉ tích lũy sau 2 năm đầu tiên tương đương với 120 tín chỉ châu Âu.

* Các môn giảng dạy bằng tiếng Anh. 

cn35

Năm thứ 3:
Sinh viên học chương trình đào tạo Cử nhân quốc tế ngành “Quản trị tổ chức, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp phân phối trong mạng lưới logistics” của Đại học Paris II Pantheon-Assas.
Học kỳ 1

Tên môn học

Số tín chỉ ECTS

Phân tích môi trường kinh tế, xã hội và thể chế

3

Chính sách quản lý doanh nghiệp

3

Kế toán tổng hợp và kế toán quản trị

3

Thành lập doanh nghiệp và kế hoạch kinh doanh

3

Quản trị công ty

3

Hệ thống thông tin : công cụ tin học và phát triển phần mềm

4

Văn hóa doanh nghiệp

2

Tiếng Anh

4

Học kỳ 2

 

Tên môn học

Số tín chỉ ECTS

Chiến lược Marketing dịch vụ phân phối

4

Quản trị dự án và thương mại hóa

3

Chiến lược các doanh nghiệp phân phối và logistics

3

Luật kinh doanh

2,5

Đàm phán trong kinh doanh

2,5

Quản trị nguồn nhân lực và lực lượng bán hàng

2,5

Hành vi người tiêu dùng và Marketing

2,5

Luận văn và bảo vệ luận văn

10

Dự án có hướng dẫn

5

Liên hệ:  Viện Đào tạo quốc tế, Phòng T109, Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Hotline: 0333576263 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Zalo: Viện Đào tạo quốc tế - ĐH Thương mại

Cổng đăng ký trực tuyến: BẤM VÀO ĐÂY