Thông báo kế hoạch du học Pháp năm học 2013-2014

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm học chuyển tiếp tại các trường đại học đối tác CH Pháp, trường ĐH Thương Mại thông báo tới những sinh viên có nguyện vọng đi du học Pháp năm học 2013 - 2014 như sau:

 1. Đối tượng sinh viên

- Bậc cử nhân : sinh viên K48 QA, K49 QA, Liên kết Pháp 6; Liên kết Pháp 7

- Bậc thạc sĩ : sinh viên K46 QA, K47 QA, CNTH8 - DAF, CNTH6 - TNF.

2. Các trường đại học tiếp nhận

- Trường ĐH Valenciennes, trường ĐH Grenoble II.

3. Điều kiện du học Pháp

- Đạt kết quả thi TCF từ 400 điểm trở lên đối với bậc cử nhân;

- Đạt kết quả thi TCF từ 500 điểm trở lên đối với bậc thạc sĩ

- Đạt điểm TBC các học kỳ đã học tại Đại học Thương Mại từ 6,5/10 trở lên.

4. Đăng ký và dự thi TCF

- Sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba và năm thứ tư chuẩn bị tốt trình độ tiếng Pháp để thi TCF Tout public. Đăng ký thi vào tuần đầu của tháng và dự thi vào ngày thứ bảy của tuần cuối tháng.

- Sinh viên tự liên hệ để đăng ký thi và dự thi TCF Tout Public tại Trung tâm du học Pháp - Đại sứ quán Pháp, 24, phố Tràng Tiền, Hà Nội.

5. Lịch trình

- Thi TCF Tout public (sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba và năm thứ tư)

- Những sinh viên đạt kết quả thi TCF từ 400 trở lên sẽ nộp đơn đăng ký du học (Download tại đây) và các giấy tờ ở mục 4 (trừ Hộ chiếu, Giấy chứng nhận là sinh viên và Bảng điểm) cho Khoa Đào tạo quốc tế vào ngày 05/01/2014 (những sinh viên đủ điều kiện xét tuyển - sẽ có thông báo sau).

- Xét duyệt hồ sơ đăng ký du học.

- Trường ĐH Valenciennes và ĐH Grenoble II tổ chức phỏng vấn vào ngày 08/01/2014.

- Sinh viên chủ động đăng ký thi, dự thi CEF (thi nói) và các thủ tục hành chính cần thiết tại - - Trung tâm du học Pháp - 24, phố Tràng Tiền, Hà Nội

- Đầu tháng 04/2014 (dự kiến) trả giấy nhập học.

- Đầu tháng 08/2014 hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ xin Visa vào Đại sứ quán Pháp

- Cuối tháng 08/2014 tổ chức cho sinh viên đi du học Pháp.

6. Lệ phí giao dịch du học Pháp: 500 Euros/sinh viên.

Ghi chú:  Nhà trường sẽ trả lại số tiền trên cho những sinh viên không nhận được visa.

                 Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo và chuẩn bị thật tốt

 

 


              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                                                                                                                                                          GS. TS. ĐINH VĂN SƠN