Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn - 2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Khoa đào tạo quốc tế

---------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v: Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn - 2012)

Khoa Đào tạo quốc tế thông báo tới toàn thể các lớp sinh viên hệ đào tạo quốc tế thuộc Khoa kế hoạch nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Thìn - 2012 của trường Đại học Thương Mại như sau:

1. Thời gian nghỉ Tết của sinh viên: từ 16/01/2012 (23 tháng chạp năm Tân Mão) đến hết ngày 29/01/2012 (tức mồng 7 tháng giêng năm Nhâm Thìn)

2. Yêu cầu sinh viên các lớp thực hiện nghiêm giờ lên lớp và kế hoạch Nghỉ tết trên. Khoa sẽ tiến hành điểm danh sinh viên trước và sau khi nghỉ Tết để có cơ sở chính xác khi xét điểm chuyên cần của sinh viên.

Chúc các em sinh viên ăn Tết Nhâm Thìn vui vẻ, an lành!


Trưởng khoa Đào tạo quốc tế

TS. Nguyễn Hoàng