Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi chuyển giai đoạn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Khoa đào tạo quốc tế

---------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v: Kế hoạch thi chuyển giai đoạn cho sinh viên CNTH năm thứ 2 và LKP4)

 

Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, để thực hiện tốt kế hoạch năm học 2011-2012 với trọng tâm là công tác tổ chức thi chuyển giai đoạn và du học Pháp, khoa Đào tạo quốc tế xin trân trọng tới toàn thể phụ huynh và sinh viên các lớp CNTH năm thứ hai và Liên kết Pháp 4 (LKP4) như sau:

· Lịch trình học tập và thi cử :

o Thi lần 2 HK1 năm học 2011-2012 : từ ngày 30/1 đến 11/2/2012

o Học tập và thi lần 1 học kỳ 2 các HP chuyên môn : từ ngày 12/12/2011 đến 17/3/2012

o Thi lần 2 các HP chuyên môn HK2 : từ ngày 30/4 đến 12/5

o Học tập và thi lần 1+2 Tiếng Pháp (Tiếng Anh) học kỳ 2 : từ ngày 12/12/2011 đến 26/5/2012

o Phỏng vấn thi chuyển giai đoạn :

§ Lớp CNTH7-DA, CNTH5-TNA, CNTH5-TNF: cuối tháng 5, đầu tháng 6/2012

§ Lớp CNTH5-MAR : cuối tháng 6/2012

§ Lớp CNTH3-XNK (nếu có) và CNTH7-DAA : cuối tháng 8/2012

· Lưu ý đối với sinh viên lớp LKP4

Trường hợp sinh viên không muốn hoặc không đủ điều kiện đi du học Pháp hoặc để đề phòng trường hợp sinh viên không được Đại sứ quán Pháp chấp nhận cấp visa, khoa Đào tạo quốc tế đề nghị toàn bộ sinh viên của lớp đăng ký dự thi chuyển giai đoạn vào lớp CNTH7-DA chuyên ngành QTDA và QTNS (đào tạo bằng tiếng Pháp)

Thời gian đăng ký: muộn nhất ngày 30/3/2012

Sinh viên làm đơn theo mẫu có xác nhận của gia đình và nộp cho GVCN

· Điều kiện thi chuyển giai đoạn

Ø TCF >=330 hoặc DELF B1 đối với sinh viên CNTH và LKP4 đào tạo bằng Pháp ngữ (hoặc TOEIC >= 434 hoặc TOEFL >= 462 đối với sinh viên CNTH đào tạo bằng tiếng Anh)

Ø Điểm TBC 4 học kỳ >=10/20, không nợ môn

· Hạn cuối cùng nộp chứng chỉ TCF hoặc DELF B1(TOEIC; TOEFL) là 30/3/2012

· Thời gian đăng ký học lại các HP còn nợ của năm thứ 1

Từ ngày 30/1 đến 10/2/2012

Sinh viên làm đơn theo mẫu có xác nhận của gia đình và nộp cho GVCN

 

Khoa Đào tạo quốc tế thông báo để phụ huynh và sinh viên tích cực ôn tập, hội tụ đủ các điều kiện và đạt kết quả tốt.

Trưởng khoa Đào tạo quốc tế

TS. Nguyễn Hoàng