Thời khóa biểu và Lịch thi

Tổ chức học lại, học ghép học kỳ 2 năm học 2020-2021

Ban Quản lý đào tạo, tuyển sinh và truyền thông - Viện Hợp tác quốc tế thông báo về kế hoạch tổ chức học lại, học ghép trong học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 cho sinh viên các lớp cử nhân liên kết quốc tế như sau:

Danh mục các lớp học phần có thể học ghép:

1. Phương pháp nghiên cứu khoa học
2. Tiếng Pháp 4
3. Tiếng Anh 4
4. Tiếng Pháp giao tiếp (ngoại ngữ 2)
5. Tiếng Anh 2
6. Tiếng Pháp 2
7. Nhập môn tài chính tiền tệ
8. Luật kinh tế 1
9. Quản trị nhóm làm việc
10. Tâm lý quản trị kinh

3165

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội