Thời khóa biểu và Lịch thi

Thông báo lịch thi online

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Viện Hợp tác quốc tế trong quá trình thi học kỳ bằng hình thức online học kỳ 2 năm học 2020-2021.

1.Thời gian thi của mỗi học phần là 24 giờ tính từ thời điểm cán bộ coi thi (CBCT) bắt đầu phát đề thi (bao gồm cả thời gian làm bài thi và nộp bài thi).

2. Người học truy cập vào hệ thống học liệu trực tuyến của Thư viện Trường tại:

+ Địa chỉ: 

2431

Tổ chức học lại, học ghép học kỳ 2 năm học 2020-2021

Ban Quản lý đào tạo, tuyển sinh và truyền thông - Viện Hợp tác quốc tế thông báo về kế hoạch tổ chức học lại, học ghép trong học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 cho sinh viên các lớp cử nhân liên kết quốc tế như sau:

Danh mục các lớp học phần có thể học ghép:

1. Phương pháp nghiên cứu khoa học
2. Tiếng Pháp 4
3. Tiếng Anh 4
4. Tiếng Pháp giao tiếp (ngoại ngữ 2)
5. Tiếng Anh 2
6. Tiếng Pháp 2
7. Nhập môn tài chính tiền tệ
8. Luật kinh tế 1
9. Quản trị nhóm làm việc
10. Tâm lý quản trị kinh

3372

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội