Trần Lan Nhi – Sinh viên khóa 14 quản trị nguồn nhân lực

Công ty: Shopee VN

Vị trí:Seller Relation

Viện đào tạo quốc tế là một nơi giúp mình định hướng rõ hơn về con đường sự nghiệp. Em rất muốn cảm ơn thầy, cô giáo của Viện đào tạo quốc tế đã giúp em trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ. Cảm ơn thầy, cô đã dạy cho chúng em rất nhiều kiến thức và kỹ năng mềm để để dù có vấp ngã hay chán nản cũng có thể tự đứng lên để tiếp tục cố gắng. Có lẽ vì quá yêu trường và ngành học nhân sự nên bản thân đã đăng ký học thêm bằng thạc sỹ ngành nhân sự tại trường Đại Học Thương mại, và đó cũng là quyết định đúng đắn của mình.

cnsv1-min