Đội ngũ

doi ngu vhtqt

- Cơ cấu tổ chức của Viện Hợp tác quốc tế gồm:

* Tổ Hành chính – Văn phòng
* Ban Quản lý đào tạo
* Ban Truyền thông và Tuyển sinh
* Bộ môn tiếng Pháp
* Bộ môn tiếng Trung

- Nhân sự quản lý Viện Hợp tác quốc tế gồm:

Viện trưởng: PGS.TS Trần Kiều Trang
* Phó viện trưởng: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Phương
* Thực hiện nhiệm vụ phó viện trưởng: ThS Kim Hoàng Giang
* Tổ trưởng Tổ Hành chính - Văn phòng: ThS Đinh Thị Thu Hiền
* Trưởng ban Truyền thông và Tuyển sinh: ThS Kim

2437

Sự đa dạng

su da dang vhtqt

- Liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân và thạc sĩ quốc tế

v Đào tạo cấp bằng Cử nhân đại học của các trường đại học công lập của Cộng hòa Pháp, thời gian đào tạo 3 năm tại Đại học Thương mại, bao gồm các chuyên ngành:

- Liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân và Thạc sỹ quốc tế

+ Quản trị các tổ chức, chuyên sâu Quản trị dự án và Quản trị nhân sự (Đào tạo bằng tiếng Anh, Pháp)

1637

Khởi nguồn

khoi-nguon-vhtqt

Viện Hợp tác quốc tế, tiền thân là khoa Đào tạo quốc tế, là đơn vị trực thuộc trường Đại học Thương mại, được thành lập theo Quyết định số 1359/QĐ-HĐT ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Thương mại.

Số lượng và quy mô các chương trình liên kết đào tạo quốc tế đang được triển khai tại Viện Hợp tác quốc tế không ngừng được mở rộng ở cả bậc đại học và sau đại học, đặc biệt là các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bằng tiếng Anh. Các đối tác liên kết của trường Đại

1716

Sứ mệnh

su-menh-vhtqt

- Viện Hợp tác quốc tế là đơn vị hạch toán phụ thuộc và được phân cấp trực tiếp tổ chức quản lý toàn diện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, cung ứng các dịch vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học có yếu tố nước ngoài theo quy định pháp luật và phân cấp quản lý của Trường
- Viện Hợp tác quốc tế có nhiệm vụ tư vấn, tham mưu giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đào tạo;

2033

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội