Đội ngũ

- Cơ cấu tổ chức của Viện Hợp tác quốc tế gồm:

* Tổ Hành chính – Văn phòng
* Ban Quản lý đào tạo
* Ban Truyền thông và Tuyển sinh
* Bộ môn tiếng Pháp
* Bộ môn tiếng Trung

- Nhân sự quản lý Viện Hợp tác quốc tế gồm:

Viện trưởng: PGS.TS Trần Kiều Trang
* Phó viện trưởng: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Phương
* Thực hiện nhiệm vụ phó viện trưởng: ThS Kim Hoàng Giang
* Tổ trưởng Tổ Hành chính - Văn phòng: ThS Đinh Thị Thu Hiền
* Trưởng ban Truyền thông và Tuyển sinh: ThS Kim Hoàng Giang
* Trưởng ban Quản lý đào tạo: ThS Nguyễn Thị Thùy Dương
* Trưởng bộ môn tiếng Pháp: ThS Nguyễn Thị Thu Hồng
* Trưởng bộ môn tiếng Trung: ThS Phùng Thị Thu Trang
- Văn phòng làm việc:
* Tổ Hành chính – Văn phòng: phòng 104 nhà T
* Ban Quản lý đào tạo : phòng 102 nhà T
* Ban Truyền thông và Tuyển sinh: phòng 106 nhà T

- Hotline Viện Hợp tác quốc tế: 024.37687739/0866231926

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Facebook: Viện Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Thương mại

doi ngu vhtqt

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội