Hỏi đáp

Cử nhân Quốc tế của Đại học Thương mại liên kết với nước nào? Triển khai từ năm nào và học tại đâu?

Cử nhân quốc tế của trường ĐH Thương mại liên kết chủ yếu với cộng hòa Pháp, cộng hòa Áo - Nền giáo dục tinh hoa của thế giới áp dụng tại trường Đại học Thương mại. 

Hệ Cử nhân quốc tế tại trường Đại học Thương mại triển khai từ năm nào?

Hệ Cử nhân quốc tế được trường Đại học Thương mại triển khai đào tạo tại Trường Đại học Thương mại từ năm 2004. Đã có hàng ngàn sinh

77642

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội