Cử nhân Quốc tế của Đại học Thương mại liên kết với nước nào? Triển khai từ năm nào và học tại đâu?

Cử nhân quốc tế của trường ĐH Thương mại liên kết chủ yếu với Pháp, Áo, Trung Quốc, Đài Loan. 

Hệ Cử nhân quốc tế tại trường Đại học Thương mại triển khai từ năm nào?

Hệ Cử nhân quốc tế được trường Đại học Thương mại triển khai đào tạo tại Trường Đại học Thương mại từ năm 2004. Đã có hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp làm trong mọi lãnh vực của nền kinh tế và các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Sinh viên hệ Cử nhân quốc tế học tại đâu?

Sinh viên hệ Cử nhân quốc...