Giới thiệu Cử nhân Quản trị Dự án liên kết với ĐHToulon

Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo Cử nhân quốc tế chuyên ngành “Quản trị dự án” nghiên cứu về việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Với nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập toàn diện và sâu sắc với kinh tế khu vực và thế giới đã tạo ra nhiều dự án đầu tư lớn – nhỏ trong mọi lĩnh vực. Vì vậy nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản trị dự án rất cần thiết, là cơ hội cho ngành Quản trị Dự án phát triển.
Chương trình được thực hiện bởi đội ngũ giảng viên hàng đầu của trường Đại học Thương mại và giảng viên nước ngoài của trường Đại học Toulon, kết thúc chương trình sinh viên được nhận bằng Cử nhân do trường Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp cấp.

Đối tác

Trường Đại học Toulon được thành lập vào ngày 22/2/1979 theo Nghị định số 79-150 của Chính phủ Pháp. Trường có 05 cơ sở đào tạo với hơn 9000 sinh viên, gần 500 giảng viên trong đó có 264 nhà nghiên cứu và giảng viên – nhà nghiên cứu, 1500 giảng viên bên ngoài mỗi năm, hơn 280 cán bộ hành chính, kỹ thuật viên, nhân viên phục vụ và y tế. Trường là đơn vị đào tạo công lập đa ngành với 10 khoa, gần 100 chương trình đào tạo ở 04 lĩnh vực: luật kinh tế quản trị, khoa học công nghệ y tế, nghệ thuật văn học ngôn ngữ, khoa học xã hội và nhân văn.

Toulon1

Bên cạnh đó, trường có 15 viện nghiên cứu trong đó có 9 viện nghiên cứu về khoa học công nghệ và 6 viện nghiên cứu về khoa học nhân văn và xã hội, 1 viện đào tạo sau đại học. Kể tử hơn 10 năm nay, Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Toulon đã trở thành đối tác truyền thống với nhiều chương trình liên kết được triển khai có hiệu quả.

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đạt đủ các điều kiện sau:
- Tốt nghiệp THPT
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định tuyển sinh của Trường Đại học Thương mại: 18 điểm/ 3 môn thi tốt nghiệp.
Phương thức xét tuyển: Ưu tiên thí sinh đăng ký trước được xét tuyển trước cho đến đủ chỉ tiêu.
Thời gian đào tạo: 3 năm. Trong đó, năm thứ nhất và năm thứ 2, sinh viên sẽ được đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm được lựa chọn của Trường Đại học Thương mại giảng dạy và song song học tiếng Anh từ kiến thức cơ bản. Năm thứ 3, sinh viên sẽ được các giảng viên của trường đối tác nước ngoài sang Trường Đại học Thương mại giảng dạy và cán bộ thực tế hướng dẫn tại doanh nghiệp thực tập.
Học phí: 7.000 Euro/ khoá (3 năm) tương đương khoảng 6,1 triệu đồng/tháng.

Chương trình học:
2 năm đầu:
Sinh viên học chương trình đào tạo quốc tế bậc đại học tại Đại học Thương mại.
Chương trình chung năm thứ 1 và thứ 2 dành cho đào tạo liên kết tại Đại học Thương mại

 

 

Số tín chỉ Việt Nam

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

Các học phần bắt buộc

37

Pháp luật đại cương

2

Toán cao cấp 1

2

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

Tin học đại cương

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Tiếng Anh 1

11

Tiếng Anh 2

11

Ngoại ngữ 2 giao tiếp

3

Các học phần tự chọn

2

Chọn 2 TC trong các HP sau:

 

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

Xã hội học đại cương

2

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 

Kiến thức cơ sở ngành

 

Các học phần bắt buộc

57

Kinh tế vi mô 1

3

Kinh tế vĩ mô 1

3

Quản trị học

3

Marketing căn bản

3

Nguyên lý kế toán 

3

Nhập môn Tài chính tiền tệ

3

Luật kinh tế 1

3

Quản trị tài chính

3

Quản trị marketing 1

3

Quản trị nhân lực căn bản *

3

Quản trị chiến lược *

3

Quản trị nhóm làm việc

2

Tiếng Anh 3

11

Tiếng Anh 4

11

Các học phần tự chọn

5

Chọn 5 TC trong các HP sau:

 

Thương mại điện tử căn bản

3

Kế toán ngân hàng

3

Tâm lý quản trị kinh doanh

2

Kinh tế doanh nghiệp

2

Tổng

101

Số tín chỉ tích lũy sau 2 năm đầu tiên tương đương với 120 tín chỉ châu Âu.
* Các môn giảng dạy bằng tiếng Anh.

Toulon2

Năm thứ 3:

Sinh viên học chương trình đào tạo Cử nhân quốc tế chuyên ngành Quản trị Dự án của Đại học Toulon.

Liên hệ:  Viện Đào tạo quốc tế, Phòng T109, Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Hotline: 0333576263 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Zalo: Viện Đào tạo quốc tế - ĐH Thương mại

Cổng đăng ký trực tuyến: BẤM VÀO ĐÂY