SINH VIÊN LỚP TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - BẢO HIỂM CN17-TNA2 THAM QUAN THỰC TẾ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT (FPTS)

Chiều hôm nay ngày 10/11/2022, Viện Đào tạo quốc tế đã tổ chức tour tham quan doanh nghiệp cho các bạn sinh viên lớp Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm CN17-TNA2 tại Công ty Cổ phần chứng khoán FPT (FPTS).

Công ty Cổ phần chứng khoán FPT (FPTS) là thành viên của Tập đoàn FPT, với các nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; và Bảo lãnh phát hành chứng khoán. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, FPTS đã liên tục gặt hái được rất nhiều thành công, đạt được sự tin tưởng của khách hàng, khẳng định vị trí là công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam.

Tại buổi tham quan. đại diện của FPTS đã giới thiệu về công ty và thị trường chứng khoán, các vị trí làm việc trong lĩnh vực chứng khoán, đồng thời chia sẻ với các bạn sinh viên về kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong lĩnh vực chứng khoán. Sau phần chia sẻ, các bạn sinh viên được dẫn đi tham quan các phòng làm việc, phòng tiện ích, sàn giao dịch của FPTS,...