Giảng viên Đại học Thương mại tham dự chương trình tập huấn tại Cộng hòa Áo

Từ ngày 7/6 đến ngày 10/6/2022, theo lời của Trường Đại học IMC - Krems, TS. Đỗ Thị Bình - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Khoa học Công nghệ và TS. Lê Tiến Đạt - Trưởng bộ môn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học đã tham dự chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho cho các Giảng viên trường đối tác. Nội dung đào tạo gồm có: Kỹ năng sư phạm trong đào tạo bậc đại học;  Quản lý chất lượng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế; Đánh giá bài viết học thuật; Giới thiệu về kiểm định AACSB; Công tác truyền thông tại các đơn vị giáo dục.

 Chúc mừng 2 Thầy Cô đã hoàn thành chuyến công tác tốt đẹp và thu nhận được nhiều thông tin hỗ trợ hiệu quả cho công tác phát triển chất lượng các chương trình LKĐTQT của Trường Đại học Thương mại.

B6BAE7F3-3654-420B-A891-F8E3261049D7

888C861E-0A2B-4D2D-9867-3FB9724AC48F

9F6BA504-0C66-478A-94EC-D8236DD1484D

7548C4D8-8969-49DB-9997-CF81011A5763