Thứ sáu, 07 Tháng 5 2021 12:56   /  Đọc 168 lần

Triển khai thực hiện một số thay đổi trong hoạt động khảo thí các học phần thi trực tuyến học kỳ II năm học 2020-2021

Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và để phù hợp với kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2020 - 2021, Ban Giám hiệu quyết định tổ chức kỳ thi học kỳ II năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Về việc thi đánh giá kết quả học phần:

1.1. Đối với hình thức thi vấn đáp:

- Áp dụng đối với những học phần thi vấn đáp do các bộ môn thuộc khoa Tiếng Anh và Viện hợp tác quốc tế quản lý.

- Đề thi: Sử dụng ngân hàng đề thi của Trường.

- Tổ chức thi: Trực tuyến qua phần mềm Trans theo lịch thi. Trước giờ thi giáo viên chấm thi có trách nhiệm kiểm tra chất lượng âm thanh đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết. Bộ môn phân công giáo viên coi thi và chấm thi theo quy định. Điểm thi vấn đáp phải được công bố cho người học ngay sau khi kết thúc buổi thi.

- Bộ môn nộp danh sách thi đã ghi điểm về phòng KT&ĐBCLGD theo quy định.

1.2. Đối với hình thức thi tự luận:

1.2.1. Xây dựng bộ đề thi

- Các học phần thi trắc nghiệm khách quan trên máy chuyển sang hình thức thi tự luận.

- Trưởng bộ môn tổ chức xây dựng bộ đề thi học phần trực tuyến theo yêu cầu: Mỗi đề thi gồm 2 câu, mỗi câu 5 điểm đảm bảo đánh giá được kiến thức của người học, phù hợp với thời gian làm bài trong 90 phút. Mỗi phòng thi sử dụng 01 mã đề thi, đảm bảo nguyên tắc cùng một học phần trong cùng một ca thi sử dụng chung 01 mã đề thi.

- Bộ môn nộp về phòng KT&ĐBCLGD bản cứng bộ đề thi trực tuyến theo mẫu, có chữ ký xác nhận của Trưởng bộ môn/ học phần ở mỗi mặt sau tờ đề thi. Bản mềm bộ đề thi được lưu tên theo quy định, tập hợp và gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. theo mẫu: Mã Bộ môn – Tên học phần – Trình độ.

- Thời hạn nộp bộ đề thi trực tuyến chậm nhất 16h00 ngày 17/5/2021.

1.2.2. Nhận đề thi và danh sách thi

- Phòng KT&ĐBCLGD tổ chức làm đề thi, chuẩn bị các tài liệu, biên bản và nhận danh sách thi của các lớp học phần theo lịch thi.

- Bộ môn cử cán bộ coi thi nhận đề thi, đĩa thi và danh sách thi tại phòng KT&ĐBCLGD trước ngày thi từ 01-02 ngày.

1.2.3. Quy trình coi thi

- Bộ môn tổ chức coi thi trực tuyến qua phần mềm Trans theo lịch thi.

- Trưởng bộ môn phân công cán bộ coi thi cho một phòng thi theo quy định Khảo thí hiện hành (Trường hợp số lượng cán bộ coi thi của bộ môn không đáp ứng đủ theo yêu cầu, Trưởng bộ môn chủ động phân công phù hợp).

- Tổng thời gian của mỗi ca thi là 120 phút, bao gồm: chuẩn bị thi: 15 phút; làm bài thi: 90 phút; thu bài: 15 phút. Cụ thể:

+ Chuẩn bị thi: Cán bộ coi thi kiểm tra mã lớp học phần; điểm danh (yêu cầu người học bật camera, chuẩn bị sẵn thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh); thông báo nội dung đề thi và thời gian làm bài; hướng dẫn cách thức nộp bài thi; thông báo số điện thoại của cán bộ coi thi và giải đáp những vấn đề phát sinh (trừ những vấn đề liên quan đến nội dung bài làm).

+ Thời gian làm bài thi: Người học làm bài thi trong thời gian 90 phút và sử dụng mẫu file bài thi trực tuyến được đăng tải trên trang http://dangky.tmu.edu.vn/ của Nhà trường.

* Trong trường hợp bất khả kháng (người học không nhận được đề thi, không nộp được được bài thi,…) cần liên hệ ngay với cán bộ coi thi để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Sau khi nhận được thông tin, cán bộ coi thi tiến hành kiểm tra, xác nhận để lập Biên bản tổng hợp các trường hợp phát sinh trong phòng thi (theo mẫu) và nộp về phòng KT&ĐBCLGD ngay khi kết thúc buổi thi. Người học sau đó cần chủ động làm các thủ tục cần thiết khác để được xem xét dự thi vào lần sau (theo Quy định về đào tạo trình độ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường). Tùy vào tình hình cụ thể, Nhà trường sẽ xem xét và bố trí cho người học dự thi vào thời điểm thích hợp.

+ Kết thúc thời gian làm bài người học lưu file bài thi theo định dạng (.doc, .docx, .pdf, file ảnh,…) và nộp file bài thi cho cán bộ coi thi theo hướng dẫn tại phòng thi. Tên file bài thi được đặt theo mẫu: Số thứ tự trong Danh sách thi - Họ và tên.

1.2.4. Chấm thi

Bộ môn tổ chức chấm thi theo quy định về hoạt động Khảo thí hiện hành. Giáo viên chấm thi ghi điểm thi vào danh sách thi, hoàn thiện các thông tin cần thiết và nộp về phòng KT&ĐBCLGD chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nộp bài của người học.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Làm đầu mối tổ chức các công việc có liên quan đến kỳ thi theo quy định về hoạt động Khảo thí của Trường.

- Nhận và kiểm tra thông tin đĩa ghi bài thi của lớp học phần, danh sách dự thi đã lên điểm từ bộ môn.

- Nhận Biên bản tổng hợp các trường hợp phát sinh trong phòng thi từ các bộ môn, gửi về phòng QLĐT và các đơn vị quản lý người học để xử lý các công việc liên quan.

- Triển khai các công việc khảo thí theo chức năng, nhập điểm, chuyển điểm thi kết thúc học phần lên mạng và in Bảng điểm học phần.

- Thời gian chuyển điểm thi kết thúc học phần lên mạng chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách thi và đĩa ghi bài thi đã chấm từ bộ môn.

2.2. Phòng Quản lý đào tạo, Viện Hợp tác quốc tế và các khoa quản lý chuyên ngành

- Phòng QLĐT và các đơn vị quản lý người học xây dựng lịch thi theo lớp học phần; in danh sách thi theo mẫu; chuyển về phòng KT&ĐBCLGD theo quy định; tổ chức xem xét giải quyết các trường hợp phát sinh khi người học làm thủ tục dự thi lần sau.

- Các khoa và đơn vị quản lý người học thông báo cho người học về phương án tổ chức thi trực tuyến và yêu cầu người học chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết (máy tính, điện thoại,…) cũng như yêu cầu đảm bảo đường truyền mạng. Trường hợp người học không đảm bảo các điều kiện để học và thi trực tuyến phải thông báo ngay cho khoa quản lý chuyên ngành để kịp thời xử lý.

2.3. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Hướng dẫn các bộ môn, giảng viên và người học sử dụng những tiện ích hỗ trợ cho quá trình thi trực tuyến.

- Làm việc với công ty Nam Việt về vấn đề tài khoản phần mềm Trans trong thời gian tổ chức thi.

- Đăng tải mẫu file bài thi cho người học trên trên trang http://dangky.tmu.edu.vn/ của Nhà trường.

2.4. Các Bộ môn

- Tổ chức chấm thi, ghi điểm thi vào danh sách thi, ghi đĩa bài thi của người học theo danh sách thi của lớp học phần, bao gồm đầy đủ tất cả các danh sách thi ghép. Ghi đầy đủ các thông tin trên nhãn dán đĩa bài làm thi, trừ mục “Mã Đĩa” và “Kiểm tra”.

- Bộ môn nộp về phòng KT&ĐBCLGD: Danh sách dự thi đã lên điểm, đề thi, đĩa ghi bài thi của lớp học phần và các biên bản khác (nếu có).

- Nội dung thông tin yêu cầu trong 01 đĩa bài thi bao gồm:

+ Toàn bộ các file bài làm thi của người học theo danh sách thi.

+ 01 file ảnh chụp danh sách thi đã được ghi đầy đủ thông tin mã đề thi, điểm thi, tổng số bài thi, chữ ký cán bộ coi thi, chấm thi & chữ ký xác nhận của Trưởng/ Phó bộ môn/ học phần.

+ 01 file lưu đầy đủ các mã đề thi và đáp án của đề thi theo lớp học phần.

+ File ảnh chụp các biên bản khác (nếu có).

2.5. Phòng Quản trị cơ sở vật chất

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ cho việc tổ chức thi.

- Bố trí cán bộ trực phục vụ kỳ thi theo lịch của Nhà trường.

2.6. Phòng Kế hoạch tài chính

Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án mua sắm, thanh quyết toán kinh phí cho các hoạt động chuẩn bị và tổ chức kỳ thi.

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội