In trang này
Thứ bảy, 22 Tháng 5 2021 05:18   /  Đọc 255 lần

Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp của các lớp Cử nhân LKQT khóa 15

Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Căn cứ kế hoạch thực tập và bảo vệ tốt nghiệp các lớp Cử nhân liên kết quốc tế khóa 15,thời hạn sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp sẽ diễn ra trong khoảng cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 (phụ thuộc vào từng chương trình). Tuy nhiên, căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, đồng thời tạo điều kiện cho những sinh viên đang sinh sống, hoặc thực tập tại các địa phương bị phong tỏa, Viện Hợp tác Quốc tế thông báo phương án nộp báo cáo tốt nghiệp của các lớp Cử nhân LKQT khóa 15 như sau:

Bước 1: Sinh viên nộp bản cuối báo cáo thực tập cá nhân (bản mềm) cho giáo viên hướng dẫn (GVHD) thông qua email của giáo viên hướng dẫn. Quy cách bản mềm: 1 file duy nhất, định dạng PDF (Đã bao gồm ảnh chụp đánh giá của doanh nghiệp)

Bước 2: GVHD xác nhận sinh viên đủ điều kiện tham gia bảo vệ báo cáo tốt nghiệp bằng cách gửi toàn bộ bản cuối (PDF) tới email cho cán bộ phụ trách chương trình của Viện Hợp tác Quốc tế theo lịch cụ thể như sau:

STT

Tên chương trình

Hạn gửi email 

Email, SĐT

cán bộ phụ trách

1

Quản trị tổ chức, chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực (CN15-NSA)

Trước 16h00 ngày 27/05/2021

Hoàng Thị Hoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0989.375.000

2

Quản trị tổ chức, chuyên ngành Quản trị dự án (CN15-DAA)

Trước 10h00 ngày 02/06/2021

Hoàng Thị Hoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0989.375.000

3

Khởi nghiệp, chuyên ngành Thành lập doanh nghiệp (CN15-STA)

Trước 10h00 ngày 07/06/2021

Hoàng Thị Hoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0989.375.000

4

Bảo hiểm, Ngân hàng, Tài chính, chuyên ngành Quan hệ Khách hàng (CN15-TNA1; CN15-TNA2)

Trước 10h00 ngày 02/06/2021

Hoàng Thị Hoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0989.375.000

5

Quản trị Du lịch & dịch vụ giải trí, chuyên ngành Phát triển du lịch sáng tạo và bền vững (CN15-DLA1, CN15-DLA2, CN15-DLF)

Trước 10h00 ngày 28/05/2021

Bùi Việt Thu

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0989.192.986

6

Thương mại & Phân phối, chuyên ngành Quản trị Marketing & Phân phối (CN15-MPP)

Trước 10h00 ngày 25/06/2021

Bùi Việt Thu

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0989.192.986

7

Thương mại sản phẩm & dịch vụ, chuyên ngành Bán (CN15-MAR1, CN15-MAR2)

Trước 10h00 ngày 18/06/2021

Bùi Khánh Linh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0397.689.999

8

Bảo hiểm, Ngân hàng, Tài chính: Quan hệ khách hàng, chuyên ngành Thương mại sản phẩm ngân hàng & dịch vụ tài chính (CN15-NTA)

Trước 10h00 ngày 07/06/2021

Bùi Khánh Linh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SĐT: 0397.689.999

Viện Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo!

Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 24 Tháng 5 2021 02:56