Thứ sáu, 27 Tháng 8 2021 03:24   /  Đọc 40 lần

Kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học

Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)
 

KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2021- 2022

Thực hiện kế hoạch Khoa học - Công nghệ năm học 2021-2022Viện HTQT xây dựng kế hoạch Nghiên cứu khoa học của sinh viên (NCKH của SV) năm học 2021-2022, như sau:

I.   MỤC ĐÍCH

- Góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên ;

- Giúp sinh viên biết sử dụng những kiến thức đã học trong Nhà trường để giải quyết một số vấn đề trong thực tế ;

- Tạo động lực học tập của sinh viên, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới đạt chuẩn đầu ra, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Những Quy định chung
Đối tượng tham gia NCKH là tất cả sinh viên đại học do Viện HTQT quản lý đến thời điểm nộp đề tài NCKH.
Mỗi đề tài nghiên cứu khoa học có thể do một hay nhiều sinh viên thực hiện, nhưng tổng số sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá 03 người, đồng thời phải xác định và ghi rõ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính. Trong cùng một thời điểm, 01 sinh viên không tham gia nghiên cứu quá 01 đề tài. Nhà trường không khuyến khích sinh viên năm thứ nhất tham gia NCKH. 
Mỗi giảng viên được hướng dẫn tối đa 02 đề tài NCKHcủa SV (bao gồm cả các đề tài hướng dẫn cho sinh viên của các khoa khác).
Đề tài NCKH của SV phải đảm bảo yêu cầu là chưa công bố hoặc gửi dự thi bất kỳ một giải thưởng cấp quốc gia nào tại thời điểm nộp hồ sơ và không được trùng lặp với những đề tàinghiên cứu khoa học mà sinh viên các năm trước đã nghiên cứu.

2.   Kế hoạch tiến độ thực hiện

Từ 23/08/2021 đến 15/09/2021 sinh viên đăng ký đề tài NCKH SV theo đường link:

https://forms.gle/rugXqu3QvgitQwjHA

Từ ngày 16/09/2021 đến ngày 21/09/2021: Lập danh sách đề tài NCKH của SV đã được Hội đồng Viện thông qua (theo mẫu T15 trong Phần Phụ lục đính kèm QĐ 486/QĐ-ĐHTM, đăng tải trên mạng LAN) và đăng ký kế hoạch tổ chức hội nghị thông báo kết quả NCKH của SV, gửi về phòng Quảnlý Khoa học

Từ ngày 22/09/2021 đến 25/02/2022: Sinh viên làm đề tài NCKH theo kế hoạch đã thông qua Giảng viên hướng dẫn, hạn cuối cùng nộp Báo cáo NCKH của SV vào ngày 25/2/2022.

Từ ngày 01/03/2022 đến 09/03/2022ViệnHTQT tổ chức chấm các đề tài NCKH của SV (theo mẫu T17:01 và T17:02). Quy định hình thức trình bày (theo mẫu T16) và Báo cáo tổng kết (theo mẫu T16:01, T16:02 và T16:03) trong Phần Phụ lục đính kèm QĐ 486/QĐ-ĐHTM.Kết quả chấm đề tài NCKH của SV được gửi về phòng Quản lý Khoa học.

Trước ngày 18/03/2022Họp Hội đồng Viện để đánh giá,chấm điểm, xét giải các đề tài NCKH của SV dự thi ở cấp Viện(theo thang điểm quy định trong phụ lụcmẫu T17:01) và xét chọn các đề tài có kết quả đánh giá từ 80 điểm trở lên gửi dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa họccấp Trường” (theo mẫu T17:02, T17:03).

- Từ ngày 21/03/2022 đến 10/04/2022Viện HTQT tổ chức Hội nghị thông báo kết quả NCKH của SV theo kế hoạch đã đăng ký. 

Từ ngày 11/04/2022 đến 22/04/2022Nhà trườngthành lậpHội đồng đánh giá đề tài NCKH của SV được xét chọn ở cấp Khoa và tổ chức xét giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa họccấp Trường”.  

Từ ngày 03/05/2022 đến 14/05/2022: Tổ chức Hội nghị NCKH của SV cấp TrườngHội đồng đánh giá đề tài NCKH của SV sẽ xét chọn các đề tài tốt nhất trong số các đề tài đạt giảithưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa họccấp Trường để dự thi cấp Bộ theo số lượng được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ hàng năm.  

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội