Thứ sáu, 05 Tháng 6 2020 04:46   /  Đọc 1397 lần

Danh sách hội đồng chấm bảo vệ báo cáo tốt nghiệp lớp CN14-DAA, CN14-NSA, CN14-TNA1, CN14-TNA2

Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

Danh sách hội đồng chấm bảo vệ lớp CN14-DAA - Download tại đây

Danh sách hội đồng chấm bảo vệ lớp CN14-NSA- Download tại đây

Danh sách hội đồng chấm bảo vệ lớp CN14-TNA1- Download tại đây

Danh sách hội đồng chấm bảo vệ lớp CN14-TNA2- Download tại đây

Sửa đổi lần cuối Thứ sáu, 05 Tháng 6 2020 04:50

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội