Trường Đại học Thương mại xét tuyển bổ sung 66 chỉ tiêu Cử nhân quốc tế 2013

Trường Đại học Thương mại sẽ xét tuyển thêm 66 chỉ tiêu bố sung cho hệ liên kết đào tạo quốc tế khóa 10. Cụ thể, chỉ tiêu và điều kiện xét tuyển như sau:

Ngành học

Chỉ tiêu

Điều kiện

Quản trị Marketing và bán hàng (Tiếng Anh)

14

Điểm xét tuyển:

Khối A: 13

Khối B: 14

Khối D: 13,5

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm (Tiếng Anh)

08

Ngân hàng - Tài chính (Tiếng Anh)

12

Quản trị dự án và nhân sự (Tiếng Anh)

15

Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (Tiếng Pháp)

17

 

Các chương trình liên kết đào tạo này được thiết kế không yêu cầu đầu vào ngoại ngữ và  được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép triển khai. Chương trình đào tạo hai năm đầu sẽ do giảng viên trường Đại học Thương mại đảm nhiệm. Năm thứ ba, sinh viên sẽ được học các học phần chuyên ngành do giảng viên của các trường đại học đối tác nước ngoài giảng dạy.

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2013. Nhà trường sẽ ưu tiên thí sinh đến nộp trước và xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Liên hệ: Khoa Đào tạo quốc tế -  Phòng D104 – Trường Đại học Thương mại, điện thoại; 04.37687739.

Hoặc truy cập website: http://dtqt.vcu.edu.vn/tuyen-sinh/chuong-trinh-tuyen-sinh/tuyen-sinh-cu-nhan-thuc-hanh-2013-du-hoc-tai-cho.html  để biết thêm chi tiết.