Kế hoạch tổ chức học lại năm học 2013-2014

THÔNG BÁO

Tổ chức học lại năm học 2013 – 2014

      

Kính gửi:   

        Các sinh viên thuộc khóa học 2010 – 2013 chưa được xét tốt nghiệp

        Các sinh viên năm thứ 3 (khóa học 2011 – 2014)

        Các sinh viên lưu ban học lại năm thứ 2 (nhập học 2011)   

        Khoa ĐTQT thông báo về kế hoạch tổ chức học lại trong năm học 2013 - 2014 như sau (chỉ áp dụng cho các sinh viên có trong danh sách nợ môn (Download tại đây); và chỉ tổ chức 01 lần duy nhất trong năm học 2013 – 2014.)

1.  Thời gian học và thi: trong HK1, năm học 2013 - 2014

Khoa ĐTQT tổ chức học lại và thi cho các học phần thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu áp dụng cho các khóa 2010 – 2013 (TNA5, TNF5, DAA7, DAF7, MAR4); 2011 – 2014 (TNA6, TNF6, DAA8, DAF8, MAR5)

2. Quy trình triển khai:

Trong tuần từ 3/9 đến 6/9/2013: sinh viên nộp đơn đăng ký (Download tại đây) và học phí học lại tại Văn phòng Khoa ĐTQT – phòng D107; tỷ giá thu theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng ngoại thương Vietcombank.

Lưu ý: Khoa ĐTQT chỉ tiếp nhận đơn đăng ký,  học phí học lại theo đúng thời gian đã nêu trên. Việc tổ chức học lại này áp dụng cho cả các sinh viên nhập học năm 2011, hiện đang lưu ban cùng các lớp năm hai (nhập học năm 2012) (cụ thể: các sinh viên từ TNA6 lưu ban xuống TNA7, từ MAR5 lưu ban xuống MAR6, từ DAA8 – DAF8 lưu ban xuống DAA9 – DAF9)

Thứ 2, ngày 16/9/2013: Khoa ĐTQT đăng tải danh sách học lại và lịch học, lịch thi của các lớp học lại lên website http://dtqt.vcu.edu.vn => mục Thời khóa biểu và lịch thi.

Sinh viên đi học, thi theo danh sách và lịch học, lịch thi đã đăng tải trên website của Khoa.

 

Trân trọng thông báo!