Thông báo thi chuyển giai đoạn số 3 (kết quả và kế hoạch) - Lớp DAA8 và DAF8

Thông báo (lần 3)

(V/v: Kế hoạch thi chuyển giai đoạn cho sinh viên CNTH QTDA& QTNS năm thứ 2)

 

Theo kế hoạch thi chuyển giai đoạn lên năm thứ 3 đã được khoa Đào tạo quốc tế thông báo ngày 12/4/2013, trường ĐH Nam Toulon Var đã tiến hành phỏng vấn thi chuyển giai đoạn cho sinh viên các lớp CNTH QTDA&QTNS năm thứ 2, đào tạo bằng tiếng Anh và tiếng Pháp (Lớp CNTH8-DAA và lớp CNTH8-DAF). Kết quả phỏng vấn như sau:

-         Lớp CNTH8-DAF: có 33 sinh viên đạt yêu cầu phỏng vấn (trong đó có 4 sinh viên chưa đạt yêu cầu TCF 330 hoặc tương đương tính đến thời điểm phỏng vấn)

-         Lớp CNTH8-DAA: có 31 sinh viên đạt yêu cầu phỏng vấn (trong đó có 8 sinh viên chưa đạt yêu cầu TOEIC 436 hoặc tương đương tính đến thời điểm phỏng vấn)

Trước tình hình số lượng sinh viên trượt kỳ thi phỏng vấn chuyển giai đoạn do trình độ ngoại ngữ (đặc biệt là kỹ năng phỏng vấn) và kết quả thi các chứng chỉ chưa đạt yêu cầu của trường đối tác, theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, khoa Đào tạo quốc tế đã đàm phán với các trường đại học đối tác đồng ý cho các sinh viên nói trên được tham gia đăng ký thi chuyển giai đoạn vào các lớp CNTH Quản trị marketing (đào tạo bằng tiếng Anh) và CNTH TC-NH-BH (đào tạo bằng tiếng Pháp) năm thứ 3 theo kế hoạch dưới đây:

Lớp

Chuyên ngành - Trường ĐH  Đối tác

Thời gian, địa điểm thi chuyển giai đoạn

Hội đồng phỏng vấn thi chuyển giai đoạn lên năm 3

CNTH5-MAR

 

Quản trị Marketing bán hàng (t.Anh) - ĐH Lyon 3

Ngày 17 và 18/ 6

D204

      1.   Cô Corinne Montoya

      2.   Cô Trần Kiều Trang

CNTH6-TNF

TC-NH-BH (t.Pháp) - ĐH Toulon

Ngày 11 và 12/7

D212

      1.   Thầy Eric Boutin

      2.   Thầy Nguyễn Hoàng

 

Vậy Khoa Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo tới toàn thể phụ huynh và sinh viên đã trượt phỏng vấn thi chuyển giai đoạn lên năm thứ 3 của các lớp CNTH8-DAA và CNTH8-DAF khẩn trường đăng ký và nộp đơn thi chuyển giai đoạn vào các lớp CNTH5-MAR và CNTH6-TNF (theo mẫu) muộn nhất ngày 07/6/2013 tại Văn phòng Khoa ĐTQT, đồng thời đăng ký và tham gia lớp luyện kỹ năng thi phỏng vấn (theo kế hoạch của Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế CILA). Ngoài ra, sinh viên tiếp tục ôn luyện, đăng ký thi TCF, TOEIC hoặc các chứng chỉ tương đương (theo thông báo trước đây).

 

                                                                                      TL/ Hiệu trưởng

Trưởng khoa Đào tạo quốc tế

                                                                                                  TS. Nguyễn Hoàng