Kế hoạch thi chuyển giai đoạn năm 2013

Kế hoạch thi chuyển giai đoạn cho sinh viên CNTH năm thứ 2 và LKP5

 

Theo kế hoạch thi chuyển giai đoạn lên năm thứ 3 đã được khoa Đào tạo quốc tế thông báo ngày 21/8/2012, hạn nộp chứng chỉ ngoại ngữ (TCF 330 điểm trở lên hoặc TOIEC 435 điểm trở lên) của các lớp CNTH và lớp LKP5 năm thứ hai là ngày 30/3/2013. Tuy nhiên, sau thời hạn trên, khoa Đào tạo quốc tế nhận thấy tỷ lệ sinh viên đạt điểm theo yêu cầu của trường đối tác rất thấp

 

Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, khoa Đào tạo quốc tế đã đàm phán xin gia hạn nộp chứng chỉ ngoại ngữ với các trường đại học đối tác vào hạn cuối ngày 15/6/2013. Đề nghị sinh viên chưa đạt kết quả TCF 330 điểm trở lên hoặc TOIEC 435 điểm trở lên khẩn trương ôn luyện, đăng ký thi TCF hoặc TOIEC và nộp cho giáo viên chủ nhiệm theo thời hạn trên.

 

Khoa Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo tới toàn thể phụ huynh và sinh viên các lớp CNTH năm thứ hai và LKP5 kế hoạch thi chuyển giai đoạn như sau:

 

Lớp

Chuyên ngành - Trường ĐH Đối tác

Thời gian thi chuyển giai đoạn

(Dự kiến)

CNTH-DAF8

QTDA & QTNS (t.Pháp) - ĐH Toulon

Từ 27=>31/5

 

CNTH-DAA8

 

QTDA và QTNS (t.Anh) - ĐH Toulon

Đợt 1: 27=>31/5

Đợt 2 (nếu cú):

Từ 11=>13/7

CNTH-TNA6

TC-NH-BH (t.Anh) - ĐH Toulon

Từ 10=>16/6

CNTH-MAR5

 

Quản trị Marketing bán (t.Anh) - ĐH Lyon 3

Từ 17=>18/ 6

 

Lưu ý đối với sinh viên lớp LKP5

Hiện nay, trường Đại học Aix-Marseille đang tạm dừng tuyển sinh vào năm thứ 3 khóa 5 lớp CNTH-XNK. Do vậy, Khoa đề nghị sinh viên lớp LKP5 nộp đơn xin thi chuyển giai đoạn vào lớp CNTH-DAF8 (theo mẫu lấy từ giáo viên chủ nhiệm). Thời hạn nộp đơn: Ngày 15/5/2013.

 

 

                                                                                      TL. Hiệu trưởng

Trưởng khoa Đào tạo quốc tế

                                                                                                               Đã ký

                                                                                                  TS. Nguyễn Hoàng