Kế hoạch bảo vệ dự án có hướng dẫn các lớp CNTHH năm thứ ba năm học 2012-2013

Hà nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013

 

KẾ HOẠCH CHÍNH THỨC

(Bảo vệ dự án thực hành theo nhóm và duyệt đề cương thực tập tốt nghiệp cá nhân

các lớp CNTH năm 3 năm học 2012-2013)

Lớp

Chuyên ngành - Đối tác

Số dự án / Số SV

Thời gian

Địa điểm

Hội đồng

Ghi chú

CNTH-DA7

 

QTDA và QTNS (Pháp) – ĐH Toulon

5/32

Ngày 21/1

D210

1. Eric Boutin

2. Trần Kiều Trang

2 SV đúp

CNTH-DAA7

 

QTDA và QTNS (Anh) – ĐH Toulon

6/35

Ngày 22/1

D208

1. Eric Boutin

2. Trần Kiều Trang

 

CNTH- TNF5

 

NH-BH (Pháp) – ĐH Toulon

8/38

Ngày 23/1

D206

1. Eric Boutin

2. Nguyễn Hoàng

2 SV đúp

CNTH- TNA5

 

NH-BH (Anh) – ĐH Toulon

12/58

Ngày 28 và 29/1

V302

  1. Marie José Cambrelling
  2. Vũ Mạnh Chiến

1 SV đúp

CNTH-XNK4

 

Quản trị XNK (Pháp) – ĐH Marseille 3

40/40

Ngày 4 và 5/2

C2

  1. Jean Philippe
  2. Nguyễn Hoàng
  3. Lương Minh Huân

Dự án cá nhân

CNTH-Marketing 4

Marketing bán hàng (Anh) – ĐH Lyon 3

9/47

Từ 25/2 đến 2/3

(dự kiến)

D204

1. Corinne Montoya

2. Nguyễn Hoàng

4 SV đúp

Ghi chú: Lịch cụ thể (sáng, chiều) và danh sách bảo vệ GVCN sẽ thông báo cho lớp trưởng. Đề nghị sinh viên chuẩn bị chu báo, có mặt ít nhất 15 phút trước khi bảo vệ

TRƯỞNG KHOA ĐTQT

TS.Nguyễn Hoàng