Kết quả thi Toeic 24-12-2011

Xem thông tin chi tiết kết quả thi Toeic 24-12-2011 tại đây

Đề nghị các sinh viên đến văn phòng khoa Đào tạo quốc tế để lấy kết quả thi Toeic