Thông báo thi TOEIC cho sinh viên CNTH năm thứ 2

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

(Vv tổ chức thi TOEIC cho sinh viên CNTH năm thứ 2 (các lớp đào tạo bằng Tiếng Anh))

Nhằm giúp sinh viên các lớp CNTH5-TNA và CNTH4-MARKETING hoàn thành chứng chỉ TOEIC đúng thời hạn 30/3/2012, Khoa Đào tạo quốc tế liên hệ với IIG Việt Nam tổ chức thi TOEIC cho sinh viên các lớp CNTH5-TNA và CNTH4-MARKETING như sau:

Thời gian thi dự kiến:

Đợt 1: 24/12/2011

Đợt 2: 29/2/2012

Quy trình tổ chức:

  1. Khoa ĐTQT đăng tải các thông tin về việc thi TOEIC theo hướng dẫn của IIG Việt Nam lên trang web của Khoa (Phương thức tổ chức thi TOEIC)(Hướng dẫn dự thi TOEIC)
  2. Khoa ĐTQT gửi thông báo và danh sách đăng ký cho sinh viên các lớp vào thứ 3, 29/11/2011
  3. Lớp trưởng nộp lại cho GVCN danh sách đăng ký cuối cùng của lớp trước ngày thứ 4, 7/12/2011 (đối với sinh viên đăng ký thi đợt 1), trước ngày thứ 4, 8/2/2012 (đối với sinh viên đăng ký thi đợt 2)
  4. Sinh viên nộp tiền đăng ký tại Văn phòng Khoa ĐTQT:

-          Ngày thứ 4, 7/12/2011: đối với sinh viên đăng ký thi vào 24/12/2011

-          Ngày thứ 4, 8/2/2012 : đối với sinh viên đăng ký thi vào 29/2/2012

-          Lệ phí thi: tương đương 35 USD/ người/ lần thi (theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng CP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank vào thời điểm thu)

-          Sinh viên khi đăng ký thi tại Vp Khoa ĐTQT nộp 2 ảnh 3x4 có ghi đầy đủ thông tin ở mặt sau ảnh (họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư  nhân dân/ hộ chiếu)

5. Khoa ĐTQT đăng ký thi cho sinh viên tại IIG Việt Nam, và thông tin trực tiếp cho các sinh viên đăng ký thi về các thủ tục cần thiết khi đi thi.

6. Khoa ĐTQT chuyển kết quả thi cho sinh viên sau khi nhận được từ IIG Việt Nam.

Đề nghi sinh viên đăng ký theo đúng thời gian đã quy định.

 

 

KT/ Trưởng Khoa ĐTQT

Phó Trưởng Khoa ĐTQT

Nguyễn Thị Xuân Hương

(đã ký)