Mời họp phụ huynh năm thứ nhất

GIẤY MỜI HỌP

Trân trọng kính mời quý phụ huynh và sinh viên các lớp CNTH năm thứ nhất đến dự buổi họp phụ huynh với nhà trường:

- Thời gian: Thứ 7, ngày 15/10/2011

- Địa điểm:

TT

Lớp

Thời gian

Phòng

1

CNTH8-DAF và 8-DAA

8h00-9h30

G101

2

CNTH5-MAR và 6-TNA

8h00-9h30

G102

3

LKP5; LKTQ5

8h00-9h30

G204

Kính mong quý phụ huynh và sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Xin trân trọng cám ơn!