Mời họp phụ huynh năm thứ 2,3

GIẤY MỜI HỌP

Trân trọng kính mời quý phụ huynh và sinh viên các lớp CNTH năm thứ hai và
ba đến dự buổi họp phụ huynh với nhà trường:
Thời gian: ngày 08/10/2011

Địa điểm:

TT

Lớp

Thời gian

Phòng

1

DA7; TNF5

8h00-9h30

G101

2

MAR4; TNA5

8h00-9h30

G102

3

DA6; TNF4; XNK3

10h00-11h30

G101

4

MAR3; TNA4

10h00-11h30

G102

5

LKP4; LKTQ4

10h00-11h30

G204

Kính mong quý phụ huynh và sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Xin trân trọng cám ơn!

 

 

TT

Lớp

Thời gian

Phòng

1

DA7; TNF5

8h00-9h30

G101

2

MAR4; TNA5

8h00-9h30

G102

3

DA6; TNF4; XNK3

10h00-11h30

G101

4

MAR3; TNA4

10h00-11h30

G102

5

LKP4; LKTQ4

10h00-11h30

G204