Tổ chức học lại cho sinh viên CNTH và LK năm thứ 2

THÔNG BÁO

( V/v: Tổ chức học lại cho sinh viên CNTH và LK năm thứ 2)

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2011-2012, để đảm bảo hoàn thành hồ sơ xét thi chuyển giai đoạn của sinh viên các lớp CNTH và LK năm thứ 2, Khoa Đào tạo quốc tế thông báo cho toàn thể sinh viên CNTH và LK năm thứ 2 như sau:

Thủ tục đăng ký

1. Sinh viên làm đơn đăng ký học lại (theo mẫu), có ý kiến của gia đình nộp tại VPK Đào tạo quốc tế (01 sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 05 tín chỉ trong 1 học kỳ).

2. Nộp học phí cho GVCN (25 euro/tín chỉ)

3. Nhận Phiếu vào lớp và thời khóa biểu

Thời gian đăng ký:

Học kỳ 1: Trước ngày 07/10/2011

Học kỳ 2: Tuần từ 30/1 đến 10/2/2012

Phương thức học lại

1.      Học ghép: đối với những HP có số sinh viên học lại/ lớp <= 5SV

2.      Học lớp riêng: đối với những HP có số sinh viên học lại/ lớp từ 5SV trở lên

Lưu ý

Đề nghị sinh viên nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của Nhà trường, lịch trình, thời khóa biểu của Khoa và hướng dẫn của giáo viên giảng dạy các lớp học phần.

 

 

TRƯỞNG KHOA ĐTQT

TS.Nguyễn Hoàng