Kết quả xét tốt nghiệp lớp CNTH 2 - Marketing và kế hoạch nhận hồ sơ tốt nghiệp

A. Danh sách sinh viên phải thi lại, làm lại báo cáo thực tập + bảo vệ và được xét tốt nghiệp đợt 2 (ngày 6/9/2011).
 1. Nguyễn Quang Dương (đã thi lại, chưa nộp báo cáo thực tập
 2. Hoàng Lê Cường (đã thi lại, đã nộp báo cáo thực tập)
 3. Vũ Duy Thành (đã thi lại, đã nộp báo cáo thực tập)
 4. Vũ Anh Tuấn (đã thi lại, đã nộp báo cáo thực tập)
 5. Nguyễn Thanh Tùng (đã thi lại, đã nộp báo cáo thực tập)
B. Danh sách sinh viên phải làm lại báo cáo thực tập + bảo vệ và được xét tốt nghiệp đợt 2 (ngày 6/9/2011)
 1. An Thanh Hải (đã nộp báo cáo, đã bảo vệ lại)
 2. Đào Ngọc Quý (đã nộp báo cáo, đã bảo vệ lại)
 3. Nguyễn Kim Long (đã nộp báo cáo, đã bảo vệ lại)
 4. Nguyễn Thị Hường (đã nộp báo cáo, đã bảo vệ lại)
 5. Nguyễn Thu Vân (đã nộp báo cáo, đã bảo vệ lại)
 6. Mai Hà Thanh (đã nộp báo cáo, đã bảo vệ lại)
 7. Phó Đức Trung (đã nộp báo cáo)
C. Danh sách sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp đợt 1 : số sinh viên còn lại ngoài mục A và B nêu trên.
D. Thời gian trả Bảng điểm và Giấy chứng nhận tốt nghiệp
Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp của lớp, trường ĐH Jean Moulin Lyon III và khoa ĐTQT - ĐH Thương Mại thông báo thời gian nhận các giấy tờ liên quan cho những sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp đợt 1 như sau:
1. Bảng điểm 2 năm đầu (bản chính do trường ĐH Thương Mại ) và Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (do trường ĐH Thương Mại phát hành ): ngày 8/9/2011 ;
2. Bảng điểm năm thứ 3 (bản chính do trường ĐH Lyon III phát hành) : cuối tháng 9/2011 ;
3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp chính thức (bản chính do trường ĐH Lyon III phát hành) : cuối tháng 10/2011 ;
4. Bằng tốt nghiệp (bản chính do trường ĐH Lyon III phát hành) : cuối tháng 02/2012

CHÚC MỪNG CÁC TÂN CỬ NHÂN !

T/B : sinh viên có nhu cầu học chuyển tiếp trình độ thạc sĩ tại khoa Đào tạo quốc tế thì khẩn trương nộp hồ sơ đăng ký, hạn chót : 10/9/2011.