Kết quả xét tốt nghiệp lớp CNTH3-TNA và CNTH3-TNF

A. Lớp CNTH3-TNA
+ Sinh viên lưu ban bao gồm:
1. Phạm Thanh Huyền : Học lại UE1 (Học phần 1) và UE4 (Học phần 4)
- Những môn học lại trong UE1 : ECUE 1.1 : Môi trường kinh tế và tài chính; ECUE 1.4 : Quản trị dự án; ECUE 1.5 : Chiến lược.
- Những môn học lại trong UE4 : ECUE 4.3 : thực tập.
2. Lưu Anh Tuấn : Học lại UE1 (Học phần 1) và UE4 (Học phần 4).
- Những môn học lại trong UE1 : ECUE 1.1 : Môi trường kinh tế và tài chính; ECUE 1.4 : Quản trị dự án; ECUE 1.5 : Chiến lược; ECUE 1.6 : toán tài chính.
- Những môn học lại trong UE4 : ECUE 4.3 : thực tập.
3. Trần Thu Hằng : Học lại UE1 (Học phần 1):
- ECUE 1.1 Môi trường kinh tế và tài chính
- ECUE 1.3 : Phân tích dữ liệu
- ECUE 1.4 : Quản trị dự án
- ECUE 1.5 : Chiến lược
- ECUE 1.6 : Toán tài chính
-
4. Vũ Tuấn Long : bị loại khỏi chương trình đào tạo. Hội đồng xét tốt nghiệp của trường Đại học Nam Toulon Var không cho phép lưu ban bởi lẽ sinh viên này không đạt điểm trung bình cho mỗi UE.
+ Sinh viên tốt nghiệp: số sinh viên còn lại của lớp
B. Lớp CNTH3-TNF
+ Sinh viên lưu ban bao gồm:
1. Chu Văn Sơn: Moyenne générale mais pas la moyenne à "projet tutorés+stage" et pas la moyenne à UE1 et UE4. Il va donc redoubler dans UE1 : ECUE 1.1 Environnement économique et financier; ECUE 1.4 : Management de projet ; ECUE 1.5 : Stratégie. Dans UE4, il redouble : ECUE 4.1 : relations interpersonnelles-gestion des conflits et ECUE 4.3 : le stage.
2. Bùi Thị Lan Chi:  redoublement (pas la moyenne générale à la formation) : redouble UE1 et UE4. Dans UE 1 elle redouble les mêmes matières que Chu Van Son et dans UE4 elle redouble le stage.
3. Nguyễn Minh Sơn:  redoublement (pas la moyenne générale à la formation) :redouble UE1 Et UE4. Dans UE 1 :  ECUE 1.1 Environnement économique et financier; ECUE 1.2 Firmes bancaires marchés de capitaux ; ECUE 1.4 : Management de projet ; ECUE 1.5 : Stratégie, ECUE 1.6 :: maths financières. Dans UE4, il redouble : ECUE 4.1 : relations interpersonnelles-gestion des conflits et ECUE 4.3 : le stage.
4. Nguyễn Nhật Nam:  redoublement (pas la moyenne générale à la formation). Redouble UE1 et UE 4. Voici les matières à redoubler : UE1 : ECUE 1.1 Environnement économique et financier; ECUE 1.4 : Management de projet ; ECUE 1.5 : Stratégie; ECUE 1.6 :: maths financières. Dans UE4, il redouble : ECUE 4.1 : relations interpersonnelles-gestion des conflits et ECUE 4.3 : le stage.
+ Sinh viên tốt nghiệp: số sinh viên còn lại của lớp
Danh sách chi tiết tải về tại đây!
C. Thời gian trả Bảng điểm và Giấy chứng nhận tốt nghiệp
Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp của 2 lớp, trường ĐH Nam Toulon Var và khoa ĐTQT - ĐH Thương Mại thông báo thời gian nhận các giấy tờ liên quan như sau:
1. Bảng điểm 2 năm đầu (bản chính do trường ĐH Thương Mại  ) và Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (do trường ĐH Thương Mại phát hành ): ngày 8/9/2011 ;
2. Bảng điểm năm thứ 3 (bản chính do trường ĐH Nam Toulon Var phát hành) : cuối tháng 9/2011 ;
3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp chính thức (bản chính do trường ĐH Nam Toulon Var phát hành) : cuối tháng 10/2011 ;
4. Bằng tốt nghiệp (bản chính do trường ĐH Nam Toulon Var phát hành) : cuối tháng 11/2012

CHÚC MỪNG CÁC TÂN CỬ NHÂN !

Lưu ý : Sinh viên có nhu cầu học chuyển tiếp trình độ thạc sĩ tại khoa Đào tạo quốc tế thì khẩn trương nộp hồ sơ đăng ký, hạn chót : 10/9/2011.