Thông báo kết quả tốt nghiệp lớp CNTH2-Marketing

Trường đại học Jean Moulin Lyon 3 và khoa Đào tạo quốc tế thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 1 đối với lớp CNTH2 - MAR như sau:
1. 5 sinh viên phải thi lại và được xét tốt nghiệp đợt 2 vào đầu tháng 9/2011:
+ Nguyễn Quang Dương
+ Hoàng Lê Cường
+ Vũ Duy Thành
+ Vũ Anh Tuấn
+ Nguyễn Thanh Tùng
2. 7 sinh viên phải làm lại Báo cáo thực tập cá nhân và được xét tốt nghiệp đợt 2 vào đầu tháng 9/2011:
+ An Thanh Hải
+ Đào Ngọc Quý
+ Nguyễn Kim Long
+ Nguyễn Thị Hương
+ Nguyễn Thu Vân
+ Phó Đức Trung
+ Mai Hà Thanh
3. 21 sinh viên được công nhận tốt nghiệp: Bao gồm những sinh viên không có tên trong mục 1 và 2.
4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp và Bảng điểm năm thứ 3 cho 21 sinh viên được công nhận tốt nghiệp:
+ Bảng điểm 2 năm đầu: khoa ĐTQT đã chuẩn bị xong
+ Bảng điểm năm thứ 3 và giấy chứng nhận tốt nghiệp: trường Đại học Jean Moulin Lyon III sẽ gửi theo đường bưu điện. Khi nào nhận được, khoa Đào tạo quốc tế sẽ thông báo ngay tới các em để đến nhận toàn bộ 3 giấy tờ trên.
Lưu ý: Sinh viên nào có nguyện vọng học tiếp chương trình đào tạo thạc sĩ thì khẩn trương nộp hồ sơ cho Văn phòng khoa ĐTQT trước ngày 10/9/2011 (Chỉ cần nộp đơn, khoa sẽ chuẩn bị hồ sơ còn lại)