Thông báo về việc miễn học và miễn học phí các học phần ngoại ngữ đối với sinh viên hệ CNLKQT

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch xét miễn học và miễn học phí các học phần ngoại ngữ học kỳ 2 năm học 2022-2023 đối với sinh viên Cử nhân liên kết quốc tếnhư sau:

1.Các học phần xét miễn học, miễn học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 bao gồm:

STT

Học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

1.

Tiếng Anh 2

11

 

2.

Tiếng Anh 4

11

 

3.

Tiếng Pháp 2

11

 

4.

Tiếng Pháp 4

11

 

5.

Tiếng Trung 2

11

 

6.

Expanding IELTS 1

5

 

7.

Expanding IELTS 2

5

 

2.Thời gian tiếp nhận chứng chỉ ngoại ngữ xét miễn: từ ngày 16 đến 25/11/2022

​3. Địa điểm tiếp nhận: Nhà T phòng 102, Ban Quản lý Đào tạo, Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Thương mại (Thầy Ngô Đức Quân: 096.316.6556)

4. Yêu cầu:

​- Sinh viên nộp bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ kèm theo Đơn xin miễn học, miễn học phí. Sinh viên đã được miễn tại học kỳ hiện tại vẫn phải nộp bổ sung chứng chỉ và đơn cho học kỳ tiếp theo

- Chứng chỉ phải còn hiệu lực (tính đến ngày xét miễn). Tính hiệu lực được thể hiện bằng ngày tháng hết hạn in trên chứng chỉ.

- Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của chứng chỉ đã nộp để xét miễn học, miễn học phí.


Trân trọng thông báo!