Thông báo nộp tờ khai làm thẻ ngân hàng tích hợp thẻ sinh viên

THÔNG BÁO

Về việc sinh viên nộp giấy tờlàm thẻ sinh viên khóa 19 hệ liên kết quốc tế

(Thẻ liên kết với ngân hàng BIDV)

Viện Đào tạo quốc tế đã thông báo tới sinh viên khóa 19 hệ liên kết quốc tế về việc mở thẻ sinh viên tích hợp thẻ ngân hàng BIDV cho sinh viên và yêu cầu sinh viên nộp các giấy tờ để làm hồ sơ mở thẻ. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số trường hợp sau:

- Chưa nộp giấy tờ làm thẻ sinh viên tích hợp thẻ ngân hàng
- Đã nộp giấy tờ làm thẻ nhưng giấy tờ không hợp lệ (khai sai thông tin cá nhân, viết bằng hai màu mực, chưa kí tên, kí sót tên, thiếu ảnh…) 

Viện Đào tạo quốc tế yêu cầu:

- Các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo khẩn trương nộpcác giấy tờ còn thiếu cho Viện Đào tạo quốc tế (phòng 108 nhà T giờ hành chính)
- Thời hạn nộp: muộn nhất ngày 18/10/2022

​Lưu ý:

- Nếu sinh viên không nộp các giấy tờ trên sẽ không được làm thẻ sinh viên
- Những trường hợp sinh viên nộp muộn quá thời gian quy định trên, sinh viên phải tự ra ngân hàng để nộp (địa chỉ: quầy số 8, Ngân hàng BIDV chi nhánh Hoàng Quốc Việt, địa chỉ 106 Hoàng Quốc Việt (gặp chị Quỳnh)

           - Danh sách sinh viên thiếu hồ sơ : Download tại đây

           - Biểu mẫu mở tài khoản : Download tại đây