Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 lớp Thạc sĩ TC-A14

Kính gửi: Học viên lớp thạc sĩ tài chính khóa 14 liên kết giữa trường Đại học Thương mại và trường Đại học Jean Moulin Lyon 3, CH Pháp

Trường Đại học Thương mại thông báo việc thu học phí HK2 năm học 2021 - 2022 qua hệ thống ngân hàng như sau:

1/ Đối tượng, mức thu và thời gian nộp

Lớp

Nội dung thu

Tỷ giá*

Số tiền(EUROS)

Số tiền (VNĐ)

Thời gian nộp

TC-A14

Học phí HK2 năm học 2021 - 2022)

1 EUR

= 25.358 đ

1900

48.180.200

27/04/2022-11/05/2022

(*: Tỷ giá ngân hàng Vietcombank 10h00 ngày 26/04/2022)

2/ Thông tin chuyển khoản

Khi chuyển tiền học phí, người chuyển tiền cần ghi đầy đủ các thông tin tới tài khoản của trường Đại học Thương Mại như sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Thương Mại

Số tài khoản: 21510001866866 mở tại BIDV – chi nhánh Cầu Giấy

Nội dung nộp tiền:Tên - Mã HV - LớpTC-A14 - Nộp HP HK2 21-22

3/ Lưu ý:

- Học viên cần nộp học phí đúng đủ theo thời hạn trên. Nếu sau hạn nộp, học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ không đủ điều kiện dự thi hết môn theo quy chế đào tạo.

- Nếu học viên không ghi đầy đủ các thông tin trên (đặc biệt là mã học viên) vào giấy nộp tiền thì sẽ không xác định được số tiền và đối tượng thu nộp học phí.

Trân trọng thông báo!