KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2021- 2022

Thực hiện kế hoạch Khoa học - Công nghệ năm học 2021-2022Viện HTQT xây dựng kế hoạch Nghiên cứu khoa học của sinh viên (NCKH của SV) năm học 2021-2022, như sau:

I.   MỤC ĐÍCH

- Góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên ;

- Giúp sinh viên biết sử dụng những kiến thức đã học trong Nhà trường để giải quyết một số vấn đề trong thực tế ;

- Tạo động lực học tập của sinh viên, 

Viện HTQT thông báo lịch học bù cho các lớp học phần đã nghỉ thứ 4 (ngày 04.08.2021) và thứ
5 (ngày 05.08.2021) do sự cố lỗi phần mềm giảng dạy trực tuyến Trans như sau:
• TKB ngày 04.08.2021 sẽ giảng bù vào ngày 14.08.2021
• TKB ngày 05.08.2021 sẽ giảng bù vào ngày 21.08.2021

 

Trân trọng!

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021-2022, Viện Hợp tác quốc tế thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp Cử nhân quốc tế khóa 17 và sinh viên khóa cũ chưa đạt trong kỳ thi phỏng vấn chuyển giai đoạn năm 2021 như sau:

1.  Điều kiện dự thi phỏng vấn chuyển giai đoạn năm 2022:

Tính đến thời điểm phỏng vấn, sinh viên đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện sau:

Đã hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu bậc đại học

Thông báo: Chi trả 7% học phí được giảm và hỗ trợ dịch vụ 4G cho sinh viên liên kết đào tạo quốc tế học kỳ 2 năm học 2020 – 2021.

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-ĐHTM ngày 22/3/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về viêc điều chỉnh giảm học phí học trực tuyến;

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-ĐHTM ngày 22/3/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc hỗ trợ phí dịch vụ 4G cho người học,

Viện Hợp tác quốc tế phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ tiến hành chi trả mức giảm 7% học phí và hỗ trợ phí dịch vụ 4G cho sinh viên hệ liên kết đào tạo quốc tế trong thời...

Thông báo tổ chức học ghép các học phần thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu, học kỳ 1 năm học 2021-2022

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hệ liên kết quốc tế hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu đại học, Viện Hợp tác quốc tế tiến hành tổ chức học ghép các học phần thuộc học kỳ 1 năm học 2021-2022. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian thông báo thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2021-2022: thời khóa biểu (TKB) học kỳ 1 các khóa 17, 18 (dự kiến) sẽ được thông báo trên website chính thứ

Căn cứ kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Vstep của trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH QGHN, Viện Hợp tác quốc tế thông báo tới các sinh viên đã đăng ký kế hoạch như sau:

- Ngày thi: 11/07/2021

- Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Thời gian phổ biến quy chế thi và định dạng đề thi

+ Thời gian: 20h00 ngày 05/7/2021 trên zoom

+ Zoom ID: 948 2046 5525

+ Pass: ulis2021         

- Từ ngày 06/07/2021 đến trước 17h00 08/07/2021, Sinh viên dự thi phải khai báo y tế online qua link sau:

Lịch phỏng vấn chuyển giai đoạn vào năm thứ 3 khóa 16, cụ thể như sau:

1. CN16-NSA:Ngày 30/6 và 02/07

2CN16-TNA:Ngày 21/06 và 22 /06

3CN16-DLA:Từ ngày 21/06 đến 24/06

4CN16-MPP:Từ ngày 24/06 đến 25/06

5CN16-ECONgày 23/06 và 24 /06

6CN16-NTA:Từ ngày 12/7 đến 14/7

7CN16-MARTừ ngày 14/06 đến 22/06

8CN16-DLFNgày 12/07

9CN16-LOGNgày 15/7 và 16/7

Giáo viên quản lý lớp sẽ thông báo cách thứcchi tiết