Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi phỏng vấn chuyển giai đoạn trong năm 2021 và ghi danh vào năm thứ ba, Viện Hợp tác quốc tế thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp Cử nhân quốc tế khóa 16 và sinh viên khóa cũ chưa đạt trong kỳ thi phỏng vấn chuyển giai đoạn năm 2020 như sau:

1.  Điều kiện dự thi phỏng vấn chuyển giai đoạn trong năm 2021:

Tính đến thời điểm phỏng vấn, sinh viên đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện sau:

Đã hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu bậc đại học trong khuôn khổ chương trình liên kết đào tạo quốc tế của trường Đại học Thương mại

- Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6...

Ban Quản lý đào tạo, tuyển sinh và truyền thông - Viện Hợp tác quốc tế thông báo về kế hoạch tổ chức học lại, học ghép cùng khóa 16, 17 trong học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 cho sinh viên hệ Cử nhân quốc tế như sau:
Danh mục các lớp học phần có thể học ghép:
1. Kinh tế vĩ mô 1
2. Quản trị chiến lược (Lớp học bằng tiếng Anh)
3. Quản trị Marketing 1
4. Quản trị tài chính
5. Tâm lý quản trị kinh doanh
6. Thương mại điện tử căn bản
7. Tiếng Anh giao tiếp (ngoại ngữ 2)
8. Tiếng Pháp giao tiếp (ngoại ngữ 2)
9. Lịch sử học thuyết kinh tế
10. Tiếng Anh 1
11. Tiếng Pháp 1
12. Toán cao cấp 1...

Diễn biến của đại dịch Covid-19 ở các tỉnh khu vực  phía Bắc đang ngày càng trở nên phức tạp và khó lường, nhất là từ khi xuất hiện bệnh nhân số 714. Để đảm bảo an toàn cho cán bộ giảng viên và người học, lãnh đạo Trường Đại học Thương mại thông báo:

Toàn trường tiếp tục thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến trên nền tảng phần mềm Trans từ ngày 10/8 - 23/8 cho tất cả các trình độ/hệ đào tạo của Trường theo đúng Thời khoá biểu HKI (2020-2021).  

Để triển khai thực hiện, BGH yêu cầu:

1. TTCNTT căn cứ vào TKB, làm việc với Công ty...

Căn cứ nội dung Tờ trình ngày 03/7/2020 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Viện Hợp tác quốc tế thông báo kế hoạch thi chuyển giai đoạn vào năm thứ 3 chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp phân phối trong mạng lưới logistics như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên Cử nhân quốc tếcác lớp: CN15-MAR, CN15-MPP, CN15-NSA, CN15-DAA.
  2. Hồ sơ phỏng vấn: CV có dán ảnh và đơn đăng ký phỏng vấn (theo mẫu).
  3. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ: Muộn nhất 16h ngày 09/07/2020 tại phòng 102 nhà T
  4. Lịch phỏng vấn: Từ 13h00-18h00 ngày 16 & 17/07/2020
  5. Hình thức phỏng vấn: Trực...

Căn cứ nội dung Tờ trình ngày 02/7/2020 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Viện Hợp tác Quốc tế thông báo kế hoạch phỏng vấn bổ sung vào năm thứ 3 các lớp CN15-DAA, CN15-STA, CN15-TNA như sau:

Lớp phỏng vấn

bổ sung

Đối tượng

phỏng vấn

Thời gian

dự kiến

Hình thức

phỏng vấn

CN15-DAA

CN15-DLA

và CN15-STA

Ngày 20 & 21/07/2020

Trực tuyến

CN15-STA

CN15-DLA

và CN15-TNA

CN15-TNA

CN15-NTA

Sinh viên có nguyện vọng phỏng vấn bổ sung nộp đơn đăng ký (theo mẫu-

Download tại đây

 

Để chuẩn bị cho công tác xét chuyển giai đoạn lên năm thứ ba đối với khóa 15 và xét tốt nghiệp đối với khóa 14, sau khi rà soát hồ sơ sinh viên, Viện Hợp tác quốc tế thông báo tới những sinh viên còn thiếu giấy tờ khẩn trương nộp bổ sung giấy tờ sao y bản chính còn thiếu về văn phòng Viện (phòng 104 nhà T).

- Thời hạn nộp: trước ngày 30/06/2020.

- Sinh viên còn thiếu giấy tờ liên hệ với văn phòng Viện Hợp tác quốc tế để biết thêm chi tiết