Mẫu file bài thi cho người học - Download tại đây

Căn cứ kế hoạch thực tập và bảo vệ tốt nghiệp các lớp Cử nhân liên kết quốc tế khóa 15,thời hạn sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp sẽ diễn ra trong khoảng cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 (phụ thuộc vào từng chương trình). Tuy nhiên, căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, đồng thời tạo điều kiện cho những sinh viên đang sinh sống, hoặc thực tập tại các địa phương bị phong tỏa, Viện Hợp tác Quốc tế 

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Ban Quản lý đào tạo, tuyển sinh và truyền thông thông báo sinh viên cử nhân quốc tế khóa 16 và sinh viên khóa cũ (chưa học năm thứ 3) không đến trường nộp chứng chỉ ngoại ngữ và hồ sơ ghi danh. Sinh viên nộp hồ sơ (Bản scan/chụp) qua công cụ Google Classroom, cụ thể như sau:

1. Mã lớp Google Classroom:

- Lớp DAA: mamn3rb

- Lớp NSA: r25p4g3

- Lớp ECO: 5eicaoe

- Lớp DLF: 36abzjw

- Lớp DLA: kib6wlb

- Lớp MAR: i2cj45p

- Lớp STA: snpkiei

- Lớp NTA: ybucg3r

- Lớp MPP: zgcpowb

- Lớp TNA: pcojdj7

2. Định dạng file...

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và để phù hợp với kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2020 - 2021, Ban Giám hiệu quyết định tổ chức kỳ thi học kỳ II năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Về việc thi đánh giá kết quả học phần:

1.1. Đối với hình thức thi vấn đáp:

- Áp dụng đối với những học phần thi vấn đáp do các bộ môn thuộc khoa Tiếng Anh và Viện hợp tác quốc tế quản lý.

- Đề thi: Sử dụng ngân hàng đề thi của Trường.

- Tổ chức thi: Trực tuyến qua phần mềm Trans theo lịch thi. Trước giờ thi giáo viên chấm thi có trách nhiệm kiểm tra chất lượng âm...

Học kì 2 năm học 2020 - 2021 sắp kết thúc và sinh viên chuẩn bị thi hết học phần cuối kì, tuy nhiên đến nay vẫn còn một số sinh viên khóa 16 và khóa 17 hệ liên kết quốc tế chưa đóng học phí học kì 2 năm học 2020 - 2021 (danh sách download tại đây).

Viện Hợp tác quốc tế - trường Đại học Thương mại thông báo:

1. Tất cả những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo phải đóng học phí muộn nhất ngày 11/05/2021.

2. Sau thời hạn trên mà sinh viên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí hoặc đóng muộn, sinh viên sẽ không được dự thi hết học phần học kì 2 năm 2020 - 2021 và xem xét kỷ...

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp,Ban Quản lý đào tạo, tuyển sinh và truyền thông - Viện Hợp tác quốc tế điều chỉnh cách thức đăng ý học lại, học ghép hè 2021 như sau:

 

- Thời gian đăng ký học lại: Trước ngày 07/05/2021.

- Thông báo thời khóa biểu và danh sách học phần đăng ký được duyệt: Trước ngày 24/05/2021.

Thời gian nộp học phí: Từ ngày 25/05/2021 - 30/05/2021. Sau ngày 30/05/2021,sinh viên không nộp học phí bị hủy kết quả đăng ký.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hệ liên kết quốc tế hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu đại học, Viện Hợp tác quốc tế tiến hành tổ chức kế hoạch học lại, học ghép trong hè năm 2021. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian đăng ký học lại: Từ ngày 28/04/2021 đến ngày 07/05/2021.

- Thông báo thời khóa biểu và danh sách đăng ký được duyệt: Trước ngày 01/06/2021.

- Thời gian tổ chức học lại: Từ 07/06/2021 đến 17/07/2021.

- Học phí và đơn đăng ký: Sinh viên nộp đơn đăng ký học lại (theo mẫu download tại...