Thông báo: Chi trả 7% học phí được giảm và hỗ trợ dịch vụ 4G cho sinh viên liên kết đào tạo quốc tế học kỳ 2 năm học 2020 – 2021.

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-ĐHTM ngày 22/3/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về viêc điều chỉnh giảm học phí học trực tuyến;

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-ĐHTM ngày 22/3/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc hỗ trợ phí dịch vụ 4G cho người học,

Viện Hợp tác quốc tế phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ tiến hành chi trả mức giảm 7% học phí và hỗ trợ phí dịch vụ 4G cho sinh viên hệ liên kết đào tạo quốc tế trong thời gian học trực tuyến học kì II năm học 2020 -

Thông báo tổ chức học ghép các học phần thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu, học kỳ 1 năm học 2021-2022

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hệ liên kết quốc tế hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu đại học, Viện Hợp tác quốc tế tiến hành tổ chức học ghép các học phần thuộc học kỳ 1 năm học 2021-2022. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian thông báo thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2021-2022: thời khóa biểu (TKB) học kỳ 1 các khóa 17, 18 (dự kiến) sẽ được thông báo trên website chính thứ

Căn cứ kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Vstep của trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH QGHN, Viện Hợp tác quốc tế thông báo tới các sinh viên đã đăng ký kế hoạch như sau:

- Ngày thi: 11/07/2021

- Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Thời gian phổ biến quy chế thi và định dạng đề thi

+ Thời gian: 20h00 ngày 05/7/2021 trên zoom

+ Zoom ID: 948 2046 5525

+ Pass: ulis2021         

- Từ ngày 06/07/2021 đến trước 17h00 08/07/2021, Sinh viên dự thi phải khai báo y tế online qua link sau:

Lịch phỏng vấn chuyển giai đoạn vào năm thứ 3 khóa 16, cụ thể như sau:

1. CN16-NSA:Ngày 30/6 và 02/07

2CN16-TNA:Ngày 21/06 và 22 /06

3CN16-DLA:Từ ngày 21/06 đến 24/06

4CN16-MPP:Từ ngày 24/06 đến 25/06

5CN16-ECONgày 23/06 và 24 /06

6CN16-NTA:Từ ngày 12/7 đến 14/7

7CN16-MARTừ ngày 14/06 đến 22/06

8CN16-DLFNgày 12/07

9CN16-LOGNgày 15/7 và 16/7

Giáo viên quản lý lớp sẽ thông báo cách thứcchi tiết 

Căn cứ theo quy định về trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên chương trình Cử nhân quốc tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh liên kết giữa Trường Đại học Thương mại và Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems (Cộng hòa Áo), các sinh viên lớp CN17-Krems phải cung cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với mức tối thiểu IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 70 còn thời hạn giá trị sử dụng trước ngày 15/07/2021. 

Đây là yêu cầu bắt buộc để xét điều kiện vào năm thứ hai của các sinh viên tham gia chương trình.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam, Viện Hợp tác Quốc tế thông báo hoãn kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức cho sinh viên Viện Hợp tác Quốc tế và sẽ tiếp tục nhận đăng ký của sinh viên Viện Hợp tác Quốc tế đến hết ngày 10/06/2021.

Sinh viên các lớp Cử nhân LKQT Khóa 16 đã nộp hồ sơ phỏng vấn chuyển giai đoạn trước ngày 15/05/2021 tiếp tục rà soát hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, đồng thời bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của từng chương trình để Nhà trường có...

Căn cứ danh sách đăng ký học lại bằng hình thức trực tuyến, Viện Hợp tác quốc tế thông báo danh sách sinh viên được phê duyệt học lại, học ghép trong hè 2021. Danh sách: Download tại đây.
Lưu ý:

- Trong học kỳ hè 2021, các học phần tiếng Anh 1, 2, 3, 4 chỉ tổ chức thi hết học phần đối với các sinh viên khóa 14,15,16 thuộc diện miễn học, không tổ chức học lại. Điều kiện miễn học và đơn xin miễn học tiếng Anh: Download tại đây. Các sinh viên đủ điều kiện miễn học như trên cần nộp học phí và đơn xin miễn học để dự thi hết học phần. Các sinh viên còn nợ tiếng Anh 1,2,3,4 nhưng không có đủ điều kiện miễn...