Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hệ liên kết quốc tế hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu đại học, Viện Hợp tác quốc tế tiến hành tổ chức kế hoạch học lại, học ghép trong hè năm 2021. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian đăng ký học lại: Từ ngày 28/04/2021 đến ngày 07/05/2021.

- Thông báo thời khóa biểu và danh sách đăng ký được duyệt: Trước ngày 01/06/2021.

- Thời gian tổ chức học lại: Từ 07/06/2021 đến 17/07/2021.

- Học phí và đơn đăng ký: Sinh viên nộp đơn đăng ký học lại (theo mẫu download tại đây) và học phí 9

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ký ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế, hướng dẫn về việc khám sức khỏe cho sinh viên vào học tại các trường đại học, cao đẳng; Nhà trường đã tổ chức nhiều đợt khám sức khỏe cho sinh viên tại Trường và đã gửi thông báo đến các Viện, khoa đề nghị các sinh viên chưa đi khám sức khỏe phải đi khám sức khỏe để nộp bổ sung.

Viện Hợp tác quốc tế đã nhiều lần gửi thông báo và nhắc nhở tới các sinh viên chưa đi khám sức khỏe hoặc chưa nộp giấy khám sức khỏe hợp lệ về Nhà trường. Tuy nhiên cho đến nay vẫn còn 67 sinh viên hệ Liên kết quốc tế thiếu giấy khám sức khỏe hoặc giấy...

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại thông báo toàn thể sinh viên của Viện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh và cấp chứng chỉ theo Khung NLNN 6 bậc của trường ĐHNN-ĐHQGHN dành riêng cho đối tượng sinh viên Viện HTQT, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi:

- Sinh viên hệ CNQT khóa 16 và khóa cũ có nhu cầu thi và cấp chứng chỉ phục vụ công tác ghi danh vào năm 3, nộp hồ sơ đăng ký thi sau đại học, tuyển dụng…..

- Sinh viên hệ CNQT khóa 17 có nhu...

Thông báo v/v sinh viên trở về Trường học tập

Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam về cơ bản đã được kiểm soát. Ban Giám hiệu quyết định toàn bộ người học trở về học tập tập trung tại Trường từ ngày 22/03/2021. Để đảm bảo an toàn sức khỏe của viên chức và người học trong toàn Trường, Ban Giám hiệu yêu cầu:


1. Toàn thể viên chức và người học nghiêm túc thực hiện Thông báo số 220/TB-ĐHTM ngày 10/3/2021 của Hiệu trưởng v/v thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và 

Thực hiện Thông báo số 14/TB-BCĐ ngày 01/03/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội;

Thực hiện Công văn số 218-CV/ĐUK ngày 02/03/2021 của Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 sau khi sinh viên trở lại học tập;

Căn cứ Công văn số 192/UBND-YT ngày 26/02/2021 của UBND Quận Cầu Giấy về việc đăng ký thông tin kiểm dịch và quét mã đến và đi cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ tới làm việc và cán bộ của cơ...

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                           

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                           Độc Lập – Tự do _Hạnh Phúc

              Số: 111

AFC10954-E23F-40BD-8EBD-491E1E314E8C

C652BC35-4594-4271-AF2A-523337DBD1E1