THÔNG BÁO

Tổ chức học lại tự nguyện năm học 2012 – 2013 đợt 2


Kính gửi:    Các lớp CNTH năm thứ 3

Các lớp CNTH và LK năm thứ 2

Khoa ĐTQT thông báo về kế hoạch tổ chức học lại tự nguyện đợt 2 trong năm học 2012 – 2013 như sau:

1.Thời gian học và thi: Đợt 2: từ tháng 12/2012.

Trong đợt 2, Khoa ĐTQT tổ chức học lại tự nguyện và thi cho các học phần dưới đây:

- Tiếng Anh 2.1 – 3 tín chỉ

- Tiếng Pháp 2.1 – 3 tín chỉ

- Học thuyết kinh tế tân cổ điển và đương đại – 2 tín chỉ

- Phương pháp nghiên cứu khoa học – 1 tín chỉ

- Kỹ năng lập kế hoạch nghiên cứu vấn đề - 1 tín chỉ

- Kinh tế vi mô – 2 tín chỉ

- Nguyên lý kế toán – 2 tín chỉ

- Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh - 2 tín chỉ

2.Quy trình triển khai:

- Tuần từ 13/11/2012 đến 16/11/2012: Khoa ĐTQT thông báo tới sinh viên kế hoạch tổ chức học lại tự nguyện đợt 2,  đơn đăng ký học lại tự nguyện, danh sách sinh viên còn nợ các học phần sẽ tổ chức học lại tự nguyện trong đợt 2 (Mẫu đơn download tại đây)

Trường Đại học Thương Mại

Khoa Đào tạo quốc tế

-------------------------

Trân trọng kính mời

TẬP THỂ LỚP THẠC SĨ KINH TẾ TRI THỨC VÀ LÃNH THỔ KHOÁ 4

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm học chuyển tiếp tại các trường đại học đối tác CH Pháp, trường ĐH Thương Mại thông báo tới những sinh viên có nguyện vọng đi du học Pháp năm học 2012 - 2013 như sau:

1. Đối tượng sinh viên

 • Bậc cử nhân : sinh viên K47 QA, K46 QA, Liên kết Pháp 5;
 • Bậc thạc sĩ : sinh viên K45 QA, CNTH7 - DAF, CNTH5 - TNF, CNTH4 - XNK.

2. Các trường đại học tiếp nhận

 • Trường ĐH Valenciennes, trường ĐH Aix-Marseille III, trường ĐH Grenoble II, trường ĐH Littoral d’Opal

3. Điều kiện du học Pháp

 • Đạt kết quả thi TCF từ 400 điểm trở lên đối với bậc cử nhân;
 • Đạt kết quả thi TCF từ 500 điểm trở lên đối với bậc thạc sĩ
 • Đạt điểm TBC các học kỳ đã học tại Đại học Thương Mại từ 6,5/10 trở lên.

4. Đăng ký và dự thi TCF

Khoa Đào tạo quốc tế - Đại học Thương mại trân trọng kính mời phụ huynh và sinh viên các lớp CNTH và liên kết quốc tế năm thứ nhất đến dự buổi họp phụ huynh đầu khoá

1. Thời gian: Ngày 14/10/2012

2. Thành phần tham dự:

-    Văn phòng khoa Đào tạo quốc tế, trưởng (phó) bộ môn tiếng Pháp; Trưởng (phó) bộ môn Dịch tiếng Anh; Giám đốc (phó giám đốc) Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế

-    Phụ huynh và sinh viên các lớp được mời họp.

3.  Nội dung:

Tên lớp

Thời gian &

địa điểm

Nội dung

Danh sách phân nhóm ngoại ngữ các lớp CNTH năm thứ nhất năm học 2012-2013:

 1. Lớp CNTH7-TNA (Chuyên ngành Tài chính ngân hàng bảo hiểm tiếng Anh) (Download tại đây)
 2. Lớp CNTH7-TNF (Chuyên ngành Tài chính ngân hàng bảo hiểm tiếng Pháp) (Download tại đây)
 3. Lớp CNTH6-MAR (Chuyên ngành Quản trị Marketing và bán) (Download tại đây)
 4. Lớp CNTH9-DAA (Chuyên ngành Quản trị dự án và nhân sự tiếng Anh) (Download tại đây)
 5. Lớp CNTH9-DAF (Chuyên ngành Quản trị dự án và nhân sự tiếng Pháp) (Download tại đây)
Tải về tại đây

THÔNG BÁO

(Tổ chức buổi hướng dẫn phỏng vấn tuyển sinh Thạc sĩ Tài chính - Kiểm soát 2012-2013)

Kính gửi: Các ứng viên đăng ký xét tuyển chương trình Thạc sĩ Tài chính Kiểm soát:

Master 1 – Tài chính Kiểm soát (đào tạo bằng Tiếng Pháp)

Master 2 – Tài chính Kiểm soát (đào tạo bằng Tiếng Pháp)

Master 2 – Tài chính Kiểm soát (đào tạo bằng Tiếng Anh)

Nhằm tạo điều kiện cho các ứng viên trong quá trình phỏng vấn xét tuyển, Khoa Đào tạo quốc tế tổ chức buổi gặp mặt và hướng dẫn chuẩn bị phỏng vấn xét tuyển đợt 2 vào các lớp thuộc chương trình Thạc sĩ Tài chính - Kiểm soát.