Yêu cầu các bạn sinh viên kiểm tra thông tin đăng ký. Mọi thắc mắc liên hệ thầy Đức (trong giờ hành chính): 0363564656

Danh sách đăng ký học ghép kỳ 1 năm học 2022-2023  - Download tại đây

 

KẾ HOẠCH CHẤM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CTLK CỬ NHÂN QUỐC TẾ KHÓA 16

KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN THI CHUYỂN GIAI ĐOẠN CTLK CỬ NHÂN QUỐC TẾ KHÓA 17

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức học ghép các học phần thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu, học kỳ 1 năm học 2022-2023)

Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên các lớp cử nhân liên kết quốc tế hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu đại học, Viện Đào tạo quốc tế tiến hành tổ chức học ghép các học phần thuộc học kỳ 1 năm học 2022-2023. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian thông báo thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2022-2023: thời khóa biểu (TKB) học kỳ 1 các khóa 18, 19 sẽ được thông báo trên website chính thức của Viện Đào tác Quốc tế (http://dtqt.tmu.edu.vn/)

THÔNG BÁO

(V/v: Miễn học và miễn học phí các học phần ngoại ngữ đối với sinh viên hệ CNLKQT)

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-ĐHTM ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc xét miễn học, miễn học phí các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo 2 năm đầu hệ liên kết quốc tế trình độ đại học, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch xét miễn học và miễn học phí các học phần ngoại ngữ học kỳ 2 năm học 2022-2023 đối với sinh viên Cử nhân liên kết quốc tế khóa 18, 19 như sau:

1. Các học phần xét miễn học, miễn học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023...

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng kính mời quý phụ huynh và các tân cử nhân tới dự Lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp cho các lớp Cử nhân hệ các lớp Cử nhân hệ LKQT CN15 - STA, CN15 - TNA, CN15 - NSA, CN15 - DAA, CN15 - DLA, CN15 - DLF, CN15 - LOG.
⏰ Thời gian: 09h30, thứ Sáu, ngày 13/05/2022
🏣 Địa điểm: Hội trường H1, Trường Đại học Thương mại

Kính gửi: Học viên lớp thạc sĩ tài chính khóa 14 liên kết giữa trường Đại học Thương mại và trường Đại học Jean Moulin Lyon 3, CH Pháp

Trường Đại học Thương mại thông báo việc thu học phí HK2 năm học 2021 - 2022 qua hệ thống ngân hàng như sau:

1/ Đối tượng, mức thu và thời gian nộp

Lớp

Nội dung thu

Tỷ giá*

Số tiền(EUROS)

Số tiền (VNĐ)

Thời gian nộp

TC-A14

Học phí HK2 năm học 2021 - 2022)

1 EUR

=