NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2024

NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2024

Ngày Hội sách và văn hóa đọc là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm xây dựng, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc, hướng tới xây dựng xã hội học tập trong Trường Đại học Thương mại.

Khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục, rèn luyện nhân cách con người nói chung và công tác học tập, giảng dạy của Nhà trường nói riêng. Giúp lan tỏa hình ảnh, khẳng định vai trò, vị thế của Trường Đại học Thương mại và Thư viện.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 (21/4) và hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác.

Nội dung hoạt động

Chủ đề ngày hội sách: “Đọc sách - Hội nhập, Đổi mới và Phát triển”

Khen thưởng các cá nhân sinh viên là bạn đọc tích cực của Thư viện.

Tổ chức các gian trưng bày giới thiệu sách của Thư viện và các nhà sách.

Tổ chức Talkshow: "Văn hoá đọc trong bối cảnh hội nhập và phát triển".

Hoạt động trao đổi sách, tặng sách.

Không gian cafe sách.

Cuộc thi xếp sách nghệ thuật.

Thời gian, địa điểm

Thời gian tổ chức: Từ ngày 03/4/2024 đến hết ngày 05/4/2024.

Địa điểm trực tiếp: Hội trường H1, Khu vực sân tầng 1 nhà P