Đại học Toulon

Trường là một trong những trường thành viên các viện đại học công nghệ của Pháp bao gồm 112 trường, ngoài ra trường còn là thành viên của mạng lưới ARIUT – PACA (mạng lưới viện công nghệ đại học của Pháp) gồm viện công nghệ đại học tại : Aix- Marseille ,IUT d’ Avignon, IUT de Nice Côte d’Azur, IUT de Provence , IUT de Toulon , IUT de Corté.

Toulon1

Trụ sở chính tại thành phố Toulon

Toulon2

 Campus tại la Garde 

a. Đội ngũ nhân viên trường và sinh viên của trường:  

· Hiện trường đang tiếp nhận đào tạo hơn 10.500 sinh viên.  

· Số lượng sinh viên quốc tế của trường là 1500 đến từ 90 quốc gia khác nhau  

· Hơn 500 giảng viên làm việc tại trường trong đó có 300 người vừa là nghiên cứu vừa tham gia giảng dạy  

· 280 nhân viên kĩ thuật, quản lý và y tế  

· Mỗi năm có hơn 4050 sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp lớn

b. Cơ sở vật chất và đào tạo 

Với tổng diện tích 30 hecta, trường có 5 cơ sở trong vùng Var: Toulon, La Garde, Draguignan va Saint-Raphael.  

· Tại La Garde gồm các khoa : Khoa Quản trị doanh nghiệp (GEAT); Khoa Thương mại Tài chính (TC); Khoa Công nghệ sinh học(GB); Khoa tự động hóa và Tin học ngành Công nghiệp (GEII); Khoa Cơ khí và Sản xuất (GMP);Khoa Công nghiệp và Bảo dưỡng (GIM)  

· Tại Toulon gồm khoa luật  

· Cơ sở tại Draguignan gồm những khoa đào tạo lĩnh vực quản lý (GEAT)  

· Cơ sở tại thành phố Raphael gồm chương trình đào tạo về viễn thông và quản trị mạng (SRC)  

· 14 phòng thí nghiệm của trường với chất lượng được công nhận bởi Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia gồm 8 phòng thí nghiệm khoa học và 6 phòng thí nghiệm về kinh tế, khoa học xã hội thể thao

Toulon3

Khu liên hiệp thể thao trong campus La Garde

· 40 phòng thông tin và thực hành ngôn ngữ với 700 máy vi tính, hệ thống mạng nội -ngoại bộ và các phương tiện truyền thông dùng trong công tác giảng dạy. 

· Hệ thống mạng không giây WIFI, thư điện tử và kỹ thuật số phục vụ sinh viên 

· Một thư viện trung tâm rộng 4000m2 nằm trong khu giảng đường La Garde và nhiều thư viện khác với hơn 100.000 đầu sách, 750 loại tạp chí, 5000 đầu báo-tin tức điện tử. 

Toulon4

Thư viện đại học Toulon

c. Ngành đào tạo: Được chia làm 4 nhóm chính: 

· Nhóm ngành khoa học kỹ thuật :Công nghệ thông tin, Tin học, Điện và Điện tử, Bảo dưỡng công nghiệp, Cơ khí chế tạo, Điện tử tin học công nghiệp, Sinh học, Hoá học, vật lý… 

· Nhóm ngành luật : luật 

· Nhóm ngành kinh tế, quản lý :Kế toán, Tài chính, Quản lý hành chính… 

· Nhóm ngành xã hội, văn học và khoa học xã hội: Du lịch, Ngoại ngữ, Văn học, Xã hội học, Lịch sử… 

Toulon5

Campus La Garde IUT Ateliers

Đào tạo trong 5 khoa gồm và các viện: 

· UFR Sciences et Techniques; UFR Sciences et Techniques des activités Physiques et Sportives (STAPS), UFR de droit, UFR Sciences Economiques et Gestions, UFR de Lettres et Sciences humains. 

· Viện Institue des Sciences de l’ingénieur de Toulon et du Var (ISITV) đã được đổi tên là SEATECH, Institut de l’administration des entreprises ( IAE), institue universitaire de technologie (IUT), Iup Ingémédia 

Toulon6

1 phòng thí nghiệm IUT Biologie của trường Toulon tại la Garde

Trường Đại học Thương mại có hợp tác liên kết đào tạo với trường Đại học Toulon kể từ năm 2004. Đến nay có khoảng hơn 2000 sinh viên bậc đại học và sau đại học liên kết đào tạo giữa 2 trường đã tốt nghiệp, giữ các vị trí có trọng trách trong cộng động doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội … Trường Đại học Toulon chiếm 1 vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của trường Đại học Thương mại.

Toulon7 

Hiệu trưởng trường ĐH Thương mại làm việc với Hiệu trưởng trường ĐH Toulon năm 2017

Toulon8

Bế giảng cử nhân quốc tế giữa trường ĐH TM và trường ĐH Toulon năm 2018.

Nguồn: Trường Đại học Thương mại, trường Đại học Toulon, hội sinh viên VN tại Toulon.