Thứ sáu, 25 Tháng 1 2019 04:57   /  Đọc 769 lần

Tổ chức hội thi B & Q Super Chef

Đánh giá bài viết
(0 Đánh giá)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

            - Tạo sân chơi bổ ích, sâu rộng trong toàn thể sinh viên Khoa Khách sạn – Du lịch và Khoa đào tạo quốc tế, gắn kết lòng yêu nghề, yêu trường của sinh viên.

            - Nâng cao kiến thức hiểu biết cho sinh viên về văn hóa ẩm thực và phong tục tập quán ăn uống.

            - Tạo sự nhận diện cho thương hiệu Khoa Khách sạn – Du lịch và Khoa Đào tạo quốc tế với các Khoa khác trong trường Đại học Thương mại và các đối tác bên ngoài.

2. Yêu cầu

            - Cuộc thi phát động, triển khai đến sinh viên của Khoa Khách sạn – Du lịch, Khoa Đào tạo quốc tế, được tổ chức một các nghiêm túc, hình thức sáng tạo và thuận lợi.

            - Bài dự thi là những tác phẩm sáng tạo, có tính thẩm mỹ, có tính ứng dụng cao.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1. Tên cuộc thi: B&Q Super Chef

2. Đối tượng thi: Toàn bộ sinh viên đang theo học của Khoa Khách sạn – Du lịch và Khoa Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Thương Mại.

3. Nội dung thi:

            Thi nấu ăn và trình bày tác phẩm nghệ thuật ẩm thực.

4. Thời gian – Địa điểm

            - Thời gian: Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 13/4/2019

            - Địa điểm:

+ Vòng 1 được triển khai từ ngày01/4/2019 đến ngày 07/4/2019, nộp tác phẩm dự thi tại Văn phòng Khoa Khách sạn – Du lịch,Khoa Đào tạo quốc tế và qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

+ Vòng 2 trình diễn nấu ăn trực tiếp và trình bày tác phẩm vào ngày 13/4/2019 tại sân nhà C-D, Trường Đại học Thương Mại.

5. Hình thức dự thi

            Sinh viên tự do lập đội thi, mỗi đội thi gồm 3 thành viên là sinh viên của khoa Khách sạn - Du lịch và Khoa Đào tạo quốc tế.

            + Vòng 1: Các đội thi gửi tên đội thi, tên món ăn thuyết minh và hình ảnh (nếu có) vào email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            +Vòng 2: 20 tác phẩm được lựa chọn vào vòng 2 sẽ được cấp kinh phí mua nguyên liệu và trình diễn tác phẩm tại hội thi (Chi tiết thể hiện trong thể lệ- Download tại đây).

Sửa đổi lần cuối Thứ sáu, 25 Tháng 1 2019 05:04

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội